Liên Hệ Với Chúng Tôi

Thể Hiện Menu

Please note that we could not provide hotline service now, please contact us via email or simply fill in the form below. Apologize for any inconvenience caused.


Liên Hệ Với Chúng Tôi

Bạn đã tham quan chuyên mục Câu Hỏi Thường Gặp? Câu hỏi của bạn có thể đã được chúng tôi trả lời rồi.

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu dưới đây hoặc nếu bạn muốn gọi cho chúng tôi, xin vui lòng sử dụng số liệt kê bên dưới. Chúng tôi mong muốn được nghe từ bạn!

Gửi Email Cho Chúng Tôi

Please note that Customer Service hours are 1:00am - 3:00pm (GMT) Monday to Sunday.

(* yêu cầu)

Điền họ của bạn

Điền tên của bạn
Điền địa chỉ email giống mẫu "name@email.com"
Địa chỉ email không khớp
Chọn dạng câu hỏi

Nhập số đơn hàng hợp lệ
Xin vui lòng cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn

Vui lòng xác minh bạn không phải là rô-bốt.


Call Us

Đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi đang chờ dợi để giải quyết những thắc mắc của bạn. Nếu cuộc gọi của bạn liên quan tới vấn đề về đơn đặt hàng của bạn, vậy xin hãy chuẩn bị số đơn hàng của bạn trước.

Xin hãy nhớ bấm số điện thoại quốc tế miễn phí trước, sau đó bấm mã số quốc gia (852).

Liên Hệ Với Chúng Tôi:(852) 3516 8719


Customer Service office hour: Monday to Saturday from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. and Sunday: Off

Số Fax

Để gửi fax cho chúng tôi, xin hãy sử dụng con số dưới đây. Đừng quên sử dụng bấm số quốc tế miễn phí trước, theo sau đó là mã số nước(852).

Số Fax: (852) 2811 5138

Viết Cho Chúng Tôi

StrawberryNet được đặt tại Hồng Kông, một trong những thành phố năng động nhất thế giới. Từ trung tâm phân phối an toàn của chúng tôi, chúng tôi có thể chuyển hàng đến mọi điểm chính ngay ngày hôm sau.

Nếu bạn muốn viết thư cho chúng tôi, bạn có thể tiếp cận với chúng tôi tại:

Strawberry Fields,
No. 4 A Kung Ngam Village Road,
Shau Kei Wan,
Hong Kong

Trở Về
GIÚP ĐẶT HÀNG
Sử Dụng Trang
Làm Việc Với Chúng Tôi
Thông Tin Công Ty
Hợp Pháp