Valentine's Day Early Bird Coupon: Spend US$120, Get a US$20 Coupon! Ends 14 Jan 2019 | Coupon will be sent out on 1 Feb 2019

Walentynki s± ju¿ za rogiem, wiêc przejd¼ do trybu zakupów razem z naszym kuponem walentynowym!
Wydaj US$100 i otrzymaj kupon walentynkowy na US$20 na nastêpne zamówienie.

ZRÓB ZAKUPY

WSKAZÓWKA: Po osi±gniêciu min. kwoty zamówienia, kod walentynowy zostanie automatycznie wys³any na Twój e-mail 1 lutego 2019 r. Upewnij siê, ¿e masz aktualn± subskrypcjê, aby otrzymaæ ten e-mail.
Zasady


- Oferta wa¿na do 14.1.2019 r..
- Min. zamówienie za US$100, aby otrzymaæ kupon o warto¶ci US$20.
- Kwota minimalna obliczana jest na podstawie ca³kowitej warto¶ci zamówienia po zastosowaniu wszystkich innych rabatów.
- Kupon zostanie wys³any 1 lutego i bêdzie wa¿ny do 28 lutego 2019 roku.
- Kupon mo¿na wykorzystaæ w kasie gdy zamówienie osi±gnie min. kwotê US$65.
- Oferta nie dotyczy zamówieñ z Hongkongu, Tajwanu, Makau, Chin i Turcji.

Powrót do góry