Ipakita ang Menu

Sino ang maaaring magsulat ng review sa produkto?

Sino mang customer na mayroon nang isang order na nai-ship ay maaaring magsulat ng review sa produkto sa aming site. Kapag wala ka pang oder na naipapadala, hindi ka maaaring makagsumite ng review.

Kailangan mo ding mag-sign up sa account management section ng site. Mag-sign up dito.


Ano ang Verified Purchase?

Ang verified purchase ay nangangahulugan na ang produktong iyong nire-review ay nakalista sa iyong product purchase history. Sa madaling salita, alam namin na binili mo ang produkto sa amin kaya ang iyong review ay maaaring matanggap.


Maaari ba akong mag-review ng produkto na hindi ko binili sa iyo?

Oo. Basta mayroon ka nang order na nai-ship mula sa amin, maaari kang magsulat ng review tungkol sa anumang produktong nakalista sa aming website.

Ang anumang produkto na susulatan mo ng review na nakalista sa iyong product purchase history ay mamarkahan bilang Verified Purchase para maipahiwatig na ang aytem mula sa amin at ang iyong review ay mas objective.

Maaari ka pa ring magbigay ng valuable feedback sa mga produktong iyong nagamit na noon na hindi mo binili sa amin at ito ay maipapakita katabi ng mga Verified Purchase reviews.


Bakit ako kailangang magsumite ng product review?

Kung ikaw ay gumamit na ng customer review para matulungan kang makapagdesisyong bumili, iyong malalaman kung gaano kahalaga ang makabasa ng iba't-ibang viewpoints bago ka magdesisyon.

Maaari mong matulungan ang ibang customers sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong karanasan sa produkto, maganda man o hindi, para lahat ay makapamili ng mabuti.


Paano ako makakapagsulat ng magandang review?

Maging tapat lamang at ibahagi sa customers kung bakit mo gusto o hindi gusto ang isang produkto. Mas maganda kapag mas tiyak at detalyado. Halimbawa:

 • Ito ba ay ayon sa iyong inaasahan?

 • Ano ang nakapag-hikayat sa iyong gamitin ito?

 • Paano mo ikukumpara ito sa ibang mga produktong iyong nagamit na?

 • Mayroon ka bang dapat alalahanin tungkol dito?

 • Maganda ba itong produkto kaya lang ito ay hindi nababagay sa iyong balat?


Mga Bagay Na Pipigil Sa Iyong Review Na Mailathala

Ang pinakamagandang advice na aming maibibigay ay dapat na tumutok sa pagre-review ng produkto at walang magiging problema. Inirereseba namin ang karapatang i-reject ang anumang review kung sa akala namin ay karapat-dapat pero ang iyong review ay hindi tatanggapin kapag naglalaman ng alinman sa mga sumusunod:

 • Masama o mga hindi kanais-nais na salita

 • Impormasyon tungkol sa shipping experience. Kapag ikaw ay mayroong mga katanungan o feedback tungkol sa shipping, mangyaring kontakin ang aming customer service team para matugunan ang mga ito.

 • Tumutukoy sa presyo

 • Tumutukoy sa batch codes, expiry dates o iba pang mga isyu tungkol sa kalidad ng produkto na walang kaugnayan sa pang-araw araw na paggamit o performance ng produkto.

 • Impormasyon tungkol sa competitive websites o serbisyo

 • Nagbubunayg ng personal na impormasyon gaya ng numero ng telepono, tirahan o email addresses.

 • May taglay na sexual nature

 • Hindi tamang impormasyon tungkol sa product description. Maaaring ipaalam ito sa amin sa pamamagitan ng pakikipagpanayam sa aming customer service team.

 • Nilalaman na negatibo o maaaring makaapekto sa ibang mga reviews sa site.

 • Bayad na reviews. Kapag nalaman namin na ang isang customer ay binayaran paralang magsumite ng isang review, ito ay tatanggalin at maaaring masuspindi ang karapatan nitong makapagsumite ng review sa hinaharap.

Ito ay hindi ang lubos na listahan at ang iyong review ay maaaring i-reject sa dahilang hindi kasali sa listahan sa itaas. Mahalaga para sa amin ang iyong opinyon tungkol sa produkto at palagi kaming magbibigay ng feedback kung bakit hindi namin tinanggap ang iyong review at maaari mo itong i-edit at isumiteng muli.

Bumalik sa Una
TULONG SA ORDER
Paggamit ng Site
Makipagtulungan Sa Amin
Impormasyon Tungkol sa Kompanya
Legal