Product SearchStrawberryNETCountry / RegionWish listProfileBag

MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON

HELP WITH ORDER
Special Birthday Offer

Mga kondisyon sa paggamit at mga legal na impormasyon

Maligayang pagbisita sa StrawberryNET.Com.

Ang StrawberryNET.Com (Strawberry Cosmetics (Services) Ltd) at mga Affiliate nito ay magbibigay ng kanilang mga serbisyo para sa iyo na nababatay sa mga sumusunod na kondisyon. Kung bibisita ka o mamimili sa StrawberryNET.Com, kailangan mong sundin ang mga kondisyon. Mangyari lamang na basahin ang mga ito nang mabuti. Ito ang gagabay sa iyo kung ano ang iyong mga inaasahan mula sa amin at kung ano ang aasahan namin mula sa inyo. Sa pamamagitan ng paggamit ng anumang paksa sa StrawberryNET.Com, ang mga gumagamit ( "Users") ay kailangan sumang-ayon na maging legal na nakatakda at sumunod sa mga tuntunin nakalahad sa ibaba.

PAGKA-PRIBADO

Mangyaring suriin ang aming Patalastas tungkol sa Pagka-pribado, na sumasaklaw din sa iyong pagbisita sa StrawberryNET.Com upang maunawaan ang aming mga gawain.

 

KOMUNIKASYON SA PAMAMAGITAN NG ELEKTRONIK

Kapag binisita mo ang StrawberryNET.Com o magpapadala ng e-mail sa amin, kayo ay nakikipag-usap sa amin sa pamamagitan ng elektronik. Pinahihintulutan nyong makatanggap ng mga komunikasyon mula sa amin sa pamamagitan ng elektronik. Kami ay makikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng e-mail o sa pamamagitan ng pag-aanunsiyo ng mga abiso sa site na ito. Sumasang-ayon ka na ang lahat ng mga kasunduan, mga paunawa, mga pagsisiwalat at iba pang mga komunikasyon na binigay namin sa iyo sa pamamagitan ng elektronik ay sumusunod sa anumang legal na pangangailangan tulad ng komunikasyon sa pamamagitan ng sulat.

 

KARAPATANG MAGPALATHALA

Lahat ng mga nilalaman ng StrawberryNet na kaugnay sa site na ito, tulad ng teksto, garapika, mga logo, buton, icon, mga imahe, audio clip, mga digital na maida-download, pagtitipon ng data, at software, ay pag-aari ng StrawberryNET.Com o supplier na nilalaman nito at protektado ng internasyonal na batas na may karapatang magpalathala. Ang pagtitipon ng lahat ng nilalaman ng StrawberryNet na kaugnay sa site na ito ay ang eksklusibong pag-aari ng StrawberryNET.Com at protektado ng internasyonal na batas na may karapatang magpalathala. Lahat ng mga software na ginagamit sa site na ito ay pag-aari ng StrawberryNET.Com o ang software na mga supplier at protektado ng internasyonal na batas na may karapatang magpalathala.

 

TATAK PANG-KALAKAL

Ang StrawberryNET.Com at iba pang mga StrawberryNET mga kaugnay na mga marka na nakalagay sa aming site ay mga tatak-pangkalakal ng StrawberryNET.Com o ang mga sangay, at iba pang mga StrawberryNET.Com na grapiko, mga logo, ulo ng pahina, mga buton ng icon, iskrip, at serbisyo sa mga pangalan ng mga markang-kalakal o malinis na pangangalakal ng StrawberryNET. com o mga sangay nito. Ang StrawberryNET.Com na may markang-kalakal at malinis na pangangalakal ay hindi maaaring gamitin sa koneksyon sa anumang produkto o serbisyo na ito ay hindi StrawberryNET.Com sa anumang paraan na ay malamang na maging sanhi ng pagkalito sa mga kustomer, o sa anumang paraan na mapahamak o pagkasira ng StrawberryNET.Com.

Kahit anong ibang tatak-pangkalakal, pangalan ng kompanya, pangalan ng produkto at mga logo ng nakalahad sa website na ito, kaugnay sa anumang produkto, ay meron nang nagmamay-ari. Hindi inaangkin ng StrawberryNET.Com ang alinman sa markang-kalakal at ang StrawberryNET.Com ay walang kaugnayan o konektado sa mga ganitong kumpanya.

 

MGA PAGKAKAILA AT LIMITASYON NG PANANAGUTAN

Kami ay maliwanag na sumasanng-ayon na ang paggamit ng StrawberryNET.Com ay sa tanging desisyon ng gumagamit. Ni StrawberryNET.Com, o mga kaanib nito, o alinaman ng kanilang mga opisyal, direktor, o empleyado, ahente, ikatlong partido na tagapagtustos ng nilalaman, mga mangangalakal, isponsor, tagapag-lisensiya(kalahatan, "Tagapagtustos"), o kapareho, karapatan ng StrawberryNET.Com ay walang patid o walang mali; hindi rin sila gumawa ng anumang garantiya na ang mga resulta na maaaring makuha mula sa paggamit ng StrawberryNET.Com, o bilang sa kawastuan, kahusayan, o pera ng anumang impormasyon na nilalaman, serbisyo, o kalakal na ibinigay sa pamamagitan ng StrawberryNET.Com. Ang site na ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng StrawberryNET.Com sa isang bilang "gaya ng" at "bilang na mayroon" na batayan. Ang StrawberryNET.Com ay hindi nagbibigay ng representasyon o anumang garantiya, nagpapahiwatig, bilang ng operasyon ng site, ang impormasyon, nilalaman, materyales o produkto na kasama sa site na ito. Upang ang buong lawak pinapayagan ng naaangkop na batas,Inaako ng StrawberryNET.Com ang lahat ng mga garantiya, pahiwatig, kasama ngunit hindi limitado sa mga nakapahiwatig na garantiya ng kakayahang maipangalakal at kaangkupan para sa isang partikular na layunin. Ang StrawberryNET.Com ay hindi mananagot para sa anumang pinsalang mararanasan sa paggamit ng site na ito, o mula sa anumang produkto na binili mula sa site na ito, ngunit hindi limitado sa mga direktang, tuwiran, sinasadya, naglalapat ng parusa at di nasira. Walang mga payo sa bibig o nakasulat na impormasyon na ibinigay ng StrawberryNET.Com o mga kaanib nito, o sa anuman ng kanilang mga opisyal, direktor, empleyado, ahente, provider, o ang gusto, ay dapat lumikha ng isang garantiya o legal na obligasyon; o gumagamit ay dapat umasa sa anumang impormasyon o payo.

Ang StrawberryNET.Com ay may karapatan na baguhin ang anumang mga naka-annunsiyong presyo bago tanggapin ang isang order. Lahat ng mga produkto ay napapailalim sa pagkakaroon at maaaring iurong sa anumang oras. Kung hindi namin matupad ang iyong order, bibigyan ka namin ng alternatibo o ibalik ang perang ibinayad para sa hindi naibigay na produkto.

 

IYONG ACCOUNT

Lahat ng users ay lilikha ng account kapag sila ay naglagay ng order sa StrawberryNET.com at sila ay awtomatikong maisasali sa aming loyalty programme. Ang user's account ay ire-recognize muna ng gamit na email address sa paglalagay ng order. Dapat na tawagin ang aming pansin kapag ang User ay nagpalit ng email address para mailipat namin ang kanilang loyalty discount at iba pang mga impormasyon sa kanilang bagong account.

Ang bawat account holder ay maaaring irehistro ang kanilang account para ma-access ang account management features tulad ng pag-chek sa order histories o sa pag-iiwan ng product reviews. Ang access sa mga features na ito ay kailangan ng password. Responsibilidad ng user na lumikha ng malakas na password; panatilihing confidential ang kanilang password at palitan ang password kung paniwala silang alam ito ng ibang tao.

Ang user ay responsable sa lahat ng pangyayari sa user's account at sa pagpapanatiling tama ang kanilang personal na impormasyon.

StrawberryNET.Com does sell children's products, but it sells them to adults, who can purchase with a credit card. If you are under 18, you may use StrawberryNET.Com only with involvement of a parent or guardian.

When placing an order you undertake that all details you provide to us are true and accurate, that you are an authorized user of the credit or debit card used to place your order and that there are sufficient funds to cover the cost of the goods.

In the event you choose to pay with credit card and the payment will be processed via a European Acquirer, these terms are an agreement between you and Payco Ltd. For any other type of purchases, these terms are an agreement between you and Strawberry Cosmetics (Services) Ltd. and goods and/or services will be delivered by Strawberry Cosmetics (Services) Ltd. directly.

 

RATINGS & REVIEWS

Ang mga customers ay maaaring makapagsumite ng product rating at review para mailathala sa website kung sila ay mayroon nang isang nai-shipp na order at nakapagrehistro na ng kanilang account para ma-access ang account management features ng website na ito.

Inirereserba ng StrawberryNET.com ang karapatang i-reject, i-edit o tanggalin ang nilalaman ayon sa aming solong pagpapasya.

Ang mga users na magsusumite sa kanilang isinulat ay nagbibigay sa StrawberryNET.com ng: irrevocable, non-exclusive, royalty-free at fully sub-licensable at transferrable na karapatan na gamitin, kopyahin, adapt, i-publish, translate, create derivative works from, distribute, at i-display ang content sa buong mundo sa anumang media format.

Ikinakatawan ng user na sila ang solong tagapaglikha, may-ari o may kontrol sa lahat ng karapatan sa naisumiteng content. Na ang naisumiteng content ay tama at ang lahat ng 'moral rights' sa content ay kusang-loob na naisuko.

Bukod dito, pumapayag ang user na hindi magsumite ng anumang content na mali, hindi tama o misleading; sumusira sa anumang third party's copyright, patent, trademark, trade secret o ibang proprietary rights o rights of publicity o privacy; na maaaring defamatory, libellous o hateful; anumang content na binayaran ng anumang third party.

Ang user ay pumapayag na bayaran at malaya ang StrawberryNET.com sa lahat ng claims, demands at damages na dala ng third party laban sa StrawberryNET.com na resulta mula sa content at materials na nagmumula sa user.

 

PAGLALARAWAN SA MGA PRODUKTO

Ang StrawberryNET.Com at mga Affiliate nito ay nagsisikap upang maging tama hangga't maaari. Gayunman, ang StrawberryNET.Com ay di nagbibigay garantiya sa mga paglalarawan sa produkto o iba pang mga nilalaman ng site na ito ay wasto, kumpleto, mapagkakatiwalaan, sa kasalukuyan, o walang mali. Kung ang isang produkto na ibinibigay ng StrawberryNET.Com mismo ay hindi tulad ng inilarawan, ang iyong kauna-unahang solusyon ay maibalik ito sa kondisyon na hindi pa nagamit.

 

MGA BATAS NA MAARING IPATUPAD

Ginawa ang site na ito at kontrolado ng StrawberryNET.Com sa Hong Kong. Dahil dito, ang mga batas sa Hong Kong ang mamamahala sa mga pagkakaila, tuntunin at kundisyon, nang walang ibinibigay na epekto sa mga prinsipyo ng tunggalian ng mga batas. StrawberryNET.Com ang may karapatan na gumawa ng mga pagbabago sa kanyang site at mga pagkakaila, mga tuntunin at kondisyon sa anumang oras. Ang gumagamit sa pamamagitan nito ay hindi mapapalitan kung walang takdang permiso upang isumite sa eksklusibo hurisdiksyon ng mga hukuman ng Hong Kong para sa anumang mga paglilitis na nagmula sa o may kaugnayan sa paggamit ng pagbili o ginawa sa pamamagitan ng StrawberryNET.Com (at hindi sumang-ayon sa magpasimula ng anumang usapin na may kinalaman dito maliban sa mga hukuman na iyon ), tumalikod sa anumang pagtutol sa pagtalikda sa mga tutol ng anumang litigasyon tulad sa Korte ng Hong Kong at sumang-ayon upang makiusap o paghahabol sa anumang Korte sa Hong Kong tulad ng paglilitis sa isang bagay ay gagawin sa isang hindi nakakasagabal na pagtitipon.

 

PATAKARAN NG SITE, PAGBABAGO, AT PAGHIHIWALAY

Mangyaring suriin ang aming iba pang mga patakaran, ang lahat ng nilalaman sa ilalim ng Serbisyong Kawani, naka-anunsiyo sa site na ito. Ang mga patakarang ito ay gumagabay rin sa iyong pagbisita sa StrawberryNET.Com. Taglay namin ang karapatan upang baguhin ang aming site, mga patakaran, at mga Kondisyon sa Paggamit sa anumang oras. Kung ang alinman sa mga kondisyon ay dapat ituring na hindi balido, walang bisa, o para sa anumang dahilan na di maaring gawin, kondisyon na dapat ituring na magkahiwalay at mamahala sa lawak ng pinapayagan sa ilalim ng batas, at hindi dapat makaapekto sa bisa at di maaring gawin sa anumang natitirang mga kondisyon.

 

MGA PAGKAKAMALI AT NAKALIGTAAN

Hindi namin pananagutan ang anumang mga tipograpikong pagkakamali o pagkakamali na nakalahad sa website na ito. Ang mga impormasyon, mga presyo, at diskuwento na nakalahad dito ay maaaring magbago nang walang abiso.

 

Point Rewards Program


1. Membership & Eligibility

The Point Rewards Program ("Program") is a free rewards program offered by Strawberrynet to its customers. Membership to the Program ("Membership") is limited to individuals only and is limited to one account per individual. Eligible minors must obtain their parent's or legal guardian's consent prior to participation.

You must have a Strawberrynet account with a password in order to be eligible. New customers who register for an account will be automatically enrolled in the program.


2. Earning and Redeeming Program Rewards

Under the Program, for every dollar spent (as applicable based on country of purchase) on Strawberrynet merchandise online at www.Strawberrynet.com, you will receive 2% of your order value as points. We also offer point rewards events from time to time and in under those circumstances the point rewards offer would apply.

In regions where the smallest unit of currency is 1 (such as Japan, Korea, Indonesia, Chile, Iceland, Taiwan and Iran), points will be rounded up or down to the nearest integer after a customer has Earned them. In other regions, points will be rounded to the nearest first decimal.

You can view your current point balance, as well as any other points activity, in your account page.

Points may be used at checkout towards a purchase on orders of PHP1755.61 or more. The retail value of the Reward does not count toward Strawberrynet's free shipping threshold. Points cannot be redeemed for cash and can only be used at checkout towards the value of your purchase. Strawberrynet may, at its own discretion, allow points to be redeemable for other items of merchandise from time to time.

Please note that in regions where the smallest unit of currency is 1, the minimum number of points you can apply to each order is 1. In other regions, the minimum is 0.1 point. Points are applied to your order total after cash coupons and discounts are applied, but before shipping, surcharges, and applicable taxes are calculated.

Please note that it may take up to 24 hours after placing an order for points to be updated in your account. After purchase, accrued points will appear under the Pending category for 7 days. After 7 days, points will become Earned, and may be used towards future purchases.


3. Loyalty Customers

There are different tiers of membership in the Program. Loyalty Customers who opt to upgrade to the new Point Rewards System can do so on their account pages. In addition, they may be eligible for a higher percentage of point rewards, depending on the customer's existing loyalty discount.

Once you upgrade, the Point Rewards Program will replace your existing Loyalty Discount. This upgrade cannot be reversed. Loyalty Customers must opt-in to upgrade in order to start earning points on their purchases.

Strawberrynet may, in its sole discretion, alter, limit, or modify these regulations, benefits, eligibility for membership, or any other feature of the Point Rewards Program at any time in its sole discretion, without prior notice.


4. Order Cancellation

If an item is cancelled from your order, the points accrued from that item will be deducted from your account. It is possible your account could have a negative balance if you do not have enough points in your account because of the item cancellation. If your entire order is cancelled, any points accrued from that order will be deducted from your account. Any points used to purchase the order will also be returned to your account.


5. Point Expiration

All points expire 90 days after they are earned. The current status of all your points can be found in your individual account.


6. Communications with Strawberrynet

By registered an account on Strawberrynet, you agree (or, if you are a minor, your parent or legal guardian agrees) to receive advertising, marketing materials and other communications from Strawberrynet. By signing up to join the Program, you will automatically be subscribed to receive Program emails.


7. Opting Out of Communications with Strawberrynet

If you do not wish to receive these communications, you can request that they be discontinued.


8. Changes, Termination And/Or Removal From Program

Strawberrynet may, in its sole discretion, alter, limit, or modify the Program rules, regulations, benefits, eligibility for Membership, or any other feature of the Program (including assigning any of its obligations to customers under the Program at any time to another person or entity, without recourse) or may terminate the Program any time at its sole discretion, by posting any such changes on the Strawberrynet website. Your continued participation in the program following such changes constitutes your acceptance of the changes.

Strawberrynet reserves the right to exclude individuals from the Program or remove points from a member's account at its sole but reasonable discretion. In particular, any abuse, manipulation or "gaming" of the Program or its rules (as determined by Strawberrynet), failure to follow any terms of the Program, any misrepresentation or any conduct detrimental to the interests of Strawberrynet not otherwise protected by law may subject members to revocation or deduction of points obtained through these abusive or manipulative activities and will affect eligibility for further participation in the Program. If your membership is revoked or otherwise cancelled, any points in your account will automatically expire. Strawberrynet reserves the right to make changes to its Web site and these Terms at any time. It is your responsibility to check or review these Terms from time to time to keep informed of any changes. By joining the Program, you hereby agree to be bound by any such changed Terms.


9. Limitation of Liability

To the fullest extent permitted by law, Strawberrynet will not be liable for any damages of any kind arising out of or in connection with your participation or membership in the program, including damages arising out of changes to or termination of the program. This is a comprehensive limitation of liability that applies to all damages of any kind, including but not limited to direct, indirect, incidental, punitive or consequential damages, loss of data, income or profit, loss of or damage to property and claims of third parties. By agreeing to these terms, you willingly agree (or, if you are a minor, your parent or legal guardian willingly agrees) that you have relinquished your right to seek these damages from Strawberrynet.

StrawberryNET

Pinamamahalaan sa pamamagitan ng:-

Strawberry Cosmetics (USA) Ltd. Strawberry Cosmetics (Tsina) Ltd. Strawberry Cosmetics (Australasya) Ltd. Strawberry Cosmetics (Europa) Ltd. Strawberry Cosmetics (Japan) Ltd. Strawberry Cosmetics (Internasyunal) Ltd. Strawberry Cosmetics (Korea) Ltd. Strawberry Ltd. Payco Ltd. Strawberry Cosmetics (Services) Ltd

All the above companies are based in Hong Kong with address and customer services contact as below:

Direksiyon

Strawberry Fields,
No.4, A Kung Ngam Village Road,
Shau Kei Wan,
Hong Kong.

Numero ng Telepono. : 852-2591-0300
Numero ng Fax. : 852-2811-5138
E-mail : info@StrawberryNET.com

Bumalik sa Una