Program Punktowy ZASADY & WARUNKI

Pokaż menu

Program punktowy


Członkostwo i uprawnienia

Program Punktowy („Program”) to darmowy program oferowany przez Strawberrynet swoim klientom. Członkostwo w Programie („Członkostwo”) jest ograniczone do osób fizycznych. Każda osoba może posiadać tylko jedno konto. Nieletni muszą uzyskać zgodę swojego rodzica lub opiekuna prawnego.

Aby kwalifikować się do programu, musisz mieć konto z hasłem w Strawberrynet. Nowi klienci, którzy utworzą konto, zostaną automatycznie zapisani do programu.


Akumulacja i realizacja punktów

W ramach Programu za każdego wydanego dolara (w zależności od kraju gdzie dokonano zakupu) na stronie internetowej www.Strawberrynet.com, 2% wartości zamówienia zostanie zamieniona na punkty. Od czasu do czasu oferujemy także promocje punktów bonusowych, wtedy obowiązują zasady zbierania punktów bonusowych.

W regionach, w których najmniejsza jednostka waluty wynosi 1 (np. Japonia, Korea, Indonezja, Chile, Islandia, Tajwan i Iran), punkty zostaną zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej. W innych regionach punkty będą zaokrąglane do najbliższego pierwszego miejsca po przecinku.

Na stronie konta możesz sprawdzić ilość zebranych punktów oraz wszelkie aktywności związane z wcześniejszym wykorzystaniem punktów.

Punkty mogą być wykorzystane w kasie przy minimalnych zakupach za PLN131.94. Wartość detaliczna nagrody nie jest wliczana do przelicznika bezpłatnej wysyłki w Strawberrynet. Punkty nie będą wymieniane na gotówkę, ale będą odliczone w kasie od całkowitej wartości zamówienia. Od czasu do czasu Strawberrynet może według własnego uznania zezwolić na zamianę punktów na inne towary.

Należy pamiętać, że w regionach, w których najmniejsza jednostka waluty wynosi 1, minimalna liczba punktów, które można odliczyć od każdego zamówienia to 1. W innych regionach minimalna wartość wynosi 0,1. Punkty odliczane są od całkowitej sumy zamówienia po zastosowaniu kuponów i rabatów, ale przed opłatą za wysyłkę, dopłatami i podatkami.

Pamiętaj, że aktualizacjia punktów na Twoim koncie może potrwać do 24 godzin. Po dokonaniu zakupu, naliczone punky będą przechowywane przez 7 dni w kategorii Oczekujące. Po 7 dniach punkty mogą zostać wykorzystane na przyszłe zakupy.


Stali klienci

Istnieją różne poziomy członkostwa w naszym Programie. Stali klienci, którzy zdecydują się na uaktualnienie i zamianę dotychczasowego programu na nowy program punktowy, mogą zrobić na swoim kontcie. Ponadto procent ich punktów bonusowych będzie taki sam jak ich teraźniejszy rabat lojalnościowy.

Po aktualizacji program punktowy zastąpi dotychczasowy rabat lojalnościowy. Tego uaktualnienia nie można odwrócić. Stali klienci muszą aktualizować konto, aby akumulować punkty.

Strawberrynet może zmieniać, ograniczać lub modyfikować niniejsze przepisy, świadczenia, uprawnienia do członkostwa lub dowolne punkty Programu w dowolnym momencie, według własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia.


Anulowanie zamówienia

Jeśli jakikolwiek element Twojego zamówienia zostanie anulowany, punkty naliczone od tego produktu zostaną potrącone z Twojego konta. Jeśli nie masz wystarczającej liczby punktów na koncie z powodu anulowania produktu, Twoje konto może mieć ujemne saldo. Jeśli całe zamówienie zostanie anulowane, wszelkie punkty naliczone od tego zamówienia zostaną potrącone z Twojego konta. Wszelkie punkty wykorzystane do zakupu zamówienia zostaną również zwrócone na Twoje konto.


Ważność punktów

Wszystkie punkty wygasają po upływie 90 dni od ich uzyskania. Aktualny stan wszystkich punktów można znaleźć na indywidualnym koncie.


Komunikacja z Strawberrynet

Zarejestrowanie konta na StrawberryNET oznacza, że zgadzasz się (lub, jeśli jesteś niepełnoletni(a), rodzic lub opiekun prawny zgadza się), na otrzymywanie reklam, materiałów marketingowych i innych komunikatów od StrawberryNET. Rejestrując się z zamiarem dołączenia do Programu, automatycznie subskrybujesz wiadomości z treścią o Programie.


Rezygnacja z otrzymywania wiadomości od Strawberrynet

W każdej chwili możesz poprosić o zaprzestanie otrzymywania wiadomości.


Zmiany, rozwiązania umowy i / lub usunięcie z programu

Strawberrynet może, według własnego uznania zmieniać, ograniczać lub modyfikować zasady Programu, regulamin, korzyści, uprawnienia do członkostwa lub dowolne inne funkcje Programu (w tym przypisanie w dowolnym momencie wybranych lub pełnych zobowiązań wobec klientów innym zleceniodawcom w ramach Programu) lub może zakończyć Program w dowolnym czasie według własnego uznania, publikując wszelkie takie zmiany na stronie internetowej Strawberrynet. Dalsze uczestnictwo w programie po takich zmianach oznacza akceptację zmian.

Strawberrynet zastrzega sobie prawo do wykluczenia osób z Programu lub usunięcia punktów z konta użytkownika według własnego uznania. W szczególności wszelkie nadużycia i manipulacje Programu lub jego zasad (określonych przez Strawberrynet), nieprzestrzeganie warunków Programu, jakiekolwiek wprowadzenie w błąd lub jakiekolwiek zachowanie szkodliwe dla interesów Strawberrynet, które nie są chronione prawem, mogą spowodować unieważnienie członkostwa lub odliczenie punktów uzyskanych w wyniku tych działań. Może to także wpłynąć na kwalifikację do dalszego uczestnictwa w Programie. Jeśli Twoje członkostwo zostanie unieważnione lub w inny sposób anulowane, wszelkie punkty na koncie wygasną automatycznie. Strawberrynet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swojej witrynie internetowej i niniejszych Warunkach w dowolnym momencie. Twoim obowiązkiem jest sprawdzanie niniejszych Warunków od czasu do czasu w celu posiadania aktualnych informacji o wszelkich zmianach. Przystępując do Programu, niniejszym zgadzasz się przestrzegać wszelkich Warunków, które ulegną zmianie.


Ograniczenie odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Strawberrynet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z uczestnictwa lub członkostwa w Programie, w tym szkody wynikające ze zmiany lub zakończenia programu. Jest to kompleksowe ograniczenie odpowiedzialności, które dotyczy wszystkich szkód wszelkiego rodzaju, między innymi szkód bezpośrednich, pośrednich, przypadkowych, karnych lub wtórnych, utraty danych, dochodu lub zysku, utraty lub uszkodzenia mienia oraz roszczeń osób trzecich. Zgadzając się na te warunki (lub, jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, Twój rodzic lub opiekun prawny dobrowolnie zgadza się), zrzekasz się prawa do ubiegania się o odszkodowanie od Strawberrynet.


Powrót do góry
Nasz Program Punktowy
Special Birthday Offer