Product SearchStrawberryNETCountry / RegionWish listProfileBag

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

HELP WITH ORDER
Special Birthday Offer

Условия за Ползване и Правна Информация

Добре дошли в StrawberryNET.Com.

StrawberryNET.Com (Strawberry Cosmetics (Services) Ltd) и неговите Партньори Ви предоставят своите услуги, които са предмет на следните условия. Ако посещавате или правите покупки на StrawberryNET.Com, Вие приемате тези условия. Моля прочетете ги внимателно. Те конкретизират въпроси относно това, какво Вие можете да очаквате от нас и какви са нашите очаквания към Вас. При посещаване на която и да е страница на StrawberryNET.Com, потребителите ("потребители") се съгласяват да бъдат законно обвързани и да се придържат към условията, посочени по-долу.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Моля, прочетете нашето Уведомление за Поверителност, което също така регулира посещението Ви на StrawberryNET.Com, за да разберете нашата практика.

 

КОМУНИКАЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Когато посещавате StrawberryNET.Com или ни изпращате имейл, Вие се свързвате с нас по електронен път. Изразявате съгласие да получавате от нас електронни съобщения. Ние ще поддържаме връзка с Вас посредством имейл или съобщения, поместени на този сайт. Вие се съгласявате, че всички споразумения, изпратени до Вас съобщения, договори и други уведомления по електронен път Ви следват законовите изисквания в същата степен и начин, както и писмената кореспонденция.

 

АВТОРСКИ ПРАВА

Цялата информация на този сайт, отнасяща се до StrawberryNet, като текст, графики, лога, бутони, изображения, аудио клипове, цифрови изтегляния на данни, сбор на данни и софтуер, са собственост на StrawberryNET.Com или източниците му и е защитена от международния закон за Авторското право. StrawberryNET.Com има изключителни права върху цялата събрана информация на този сайт, която се отнася до StrawberryNet. Всеки софтуер, използван на този сайт е собственост на StrawberryNET.Com или на доставчиците си на софтуер и са защитени от международните закони за Авторското право.

 

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

StrawberryNET.Com и други марки, свързани с StrawberryNET, посочени на нашия сайт, са търговски марки на StrawberryNET.Com или неговите дъщерни фирми, както и всички други StrawberryNET.Com графики, лога, бутони - икони, скриптове и имена на услуги са търговски марки и атрибути, принадлежащи на StrawberryNET.Com или неговите дъщерни фирми. Търговските марки и търговските атрибути на StrawberryNET.Com не могат под никакъв претекст да се използват заедно с други продукти и услуги, нямащи отношение към StrawberryNET.Com, по начин, който може да причини объркване или съмнения от страна на клиентите на StrawberryNET.Com или по някакъв начин злепоставя или дискредитира StrawberryNET.Com.

Всички други търговски марки, фирмени наименования, имена на продукти, и/или лога, изложени в този уеб сайт, включително тези или свързани с тях продукти, принадлежат на техните съответни собственици. StrawberryNET.Com не претендира за собственост върху тези търговски марки, тъй както StrawberryNET.Com не е свързан по един или по друг начин с тези компании.

 

ОТКАЗ ОТ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ползването на сайта StrawberryNET.Com е лична отговорност на всеки отделен потребител. Нито StrawberryNET.Com, нито неговите партньори, техните директори, сътрудници, агенти, информационни и други източници, доставчици на продукти, спонсори, лицензиари (колективно наречени "Доставчици) и пр., могат да дават някаква гаранция за непрекъснато и безпогрешно функциониране на работата на сайта StrawberryNET.Com; не предоставят гаранции за резултатите, получени от дейността на StrawberryNET.Com, като следствие на неточност и недостоверност на информацията или несъответствия на услугата или продукта, посочени на сайта StrawberryNET.Com. Настоящият сайт се оперира от компания StrawberryNET.Com в този вид, в който е представен. StrawberryNET.Com не предоставя никакви гаранции (преки или косвени) за дейността на сайта, съдържащата се на сайта информация и споменатите в него материали или продукти. Ползването на сайта StrawberryNET.Com е лична отговорност на всеки отделен потребител. Нито StrawberryNET.Com, нито нейните партньори, техните служители, директори или работници, агенти, информационни и други източници, доставчици на продукти, търговци, спонсори, лицензиращи лица (събирателно назовани "Доставчици") и др., не могат да гарантират за непрекъснато и безпогрешно функциониране на работата на сайта StrawberryNET.Com; не предоставят гаранции за резултатите, получени от дейността на StrawberryNET.Com, или за точността, достоверността или валутата на което и да е информационно съдържание, услуга или стока, предоставени чрез сайта StrawberryNET.Com. Настоящият сайт се преодставя от StrawberryNET.Com на база "това, което е" или "това, което е в наличност". StrawberryNET.Com не дава никакви гаранции (преки или косвени) за дейността на сайта, съдържащата се на сайта информация и споменатите в него материали или продукти. В границите на разрешеното от действащото законодателство, StrawberryNET.Com не дава никакви гаранции, преки или косвени, включително, но не само заключаващи се в гаранции за продаваемост и годност за използване за конкретна цел. StrawberryNET.Com не носи отговорност за вреди от какъвто и да е вид, произлезли от ползването на този сайт или от каквито и да е продукти, закупени от сайта, включително, но не и ограничени само до директни, индиректни, случайни, наказуеми или последващи вреди. Съвети и всякаква информация (в писмена или устна форма), дадена от StrawberryNET.Com или партньорите на компанията, техните служители, директори, работници, агенти, доставчици и други подобни, не следва да се разглеждат като гаранция или правно задължение; посетителите на сайта не следва да разчитат на такъв род информация или съвети.В границите на разрешеното от действащото законодателство, StrawberryNET.Com не дава никакви гаранции, преки или косвени, включително, но не само заключаващи се в гаранции за продаваемост и годност за използване за конкретна цел. StrawberryNET.Com не носи отговорност за вреди от какъвто и да е вид, произлезли от ползването на този сайт или от каквито и да е продукти, закупени от сайта, включително, но не и ограничени само до директни, индиректни, случайни, наказуеми или последващи вреди. Съвети и всякаква информация (в писмена или устна форма), дадена от StrawberryNET.Com или партньорите на компанията, техните служители, директори, работници, агенти, доставчици и други подобни, не следва да се разглеждат като гаранция или правно задължение; посетителите на сайта не следва да разчитат на такъв род информация или съвети.

StrawberryNET.Com запазва правото си да внася промени в която и да е обявена цена преди приемането на поръчка. Всички продукти са обект на наличност и могат да бъдат отменени по всяко време. Ако не сме в състояние да изпълним Вашата поръчка, ще Ви бъдат предложени алтернативи или ще Ви бъде възстановена сумата за продукта, чиято наличност е изчерпана.

 

ВАШАТА СМЕТКА

Всички потребители създават акаунт, когато направят поръчка на StrawberryNET.com и автоматично се включват в програмата ни за лоялни клиенти. Потребителският акаунт се разпознава по имейл адреса използван при оформяне на поръчката. Потребителите трябва да ни уведомят при промяна на имейл адресите си, за да можем да прехвърлим бонусите им за лоялност и останалата необходима информация към новия им акаунт.

Всеки притежател на акаунт има възможността да регистрира акаунта си за достъп до панела за управление на акаунти позволяващ услуги като проверка историята на поръчки или публикуване на ревю за продукти. Достъпът до тези услуги изисква парола. Отговорност на потребителя е да създаде силна парола; да пази паролата си в тайна и да променя паролата си, ако сметне, че е била разкрита от трета страна.

Потребителят е отговорен за всички действия извършвани с потребителския му акаунт и за правилното съхранение на личната му информация.

StrawberryNET.Com does sell children's products, but it sells them to adults, who can purchase with a credit card. If you are under 18, you may use StrawberryNET.Com only with involvement of a parent or guardian.

When placing an order you undertake that all details you provide to us are true and accurate, that you are an authorized user of the credit or debit card used to place your order and that there are sufficient funds to cover the cost of the goods.

В случай, че изберете да платите с кредитна карта и плащането бъде обработено чрез Европейска Посредническа фирма, тези условия са споразумение между Вас и Payco Ltd. За всеки друг вид покупки, тези условия са споразумение между Вас и Strawberry Cosmetics (Services) Ltd и стоките и/или услугите, ще бъдат доставени, предоставени от Strawberry Cosmetics (Services) Ltd директно.

 

ОЦЕНКИ И РЕВЮТА

Потребителите, които имат право да оценяват продуктите и да правят ревюта, които да бъдат публикувани на сайта, трябва да имат поне една изпратена поръчка и регистриран акаунт, за да имат достъп до панела за управление на акаунти на този сайт.

StrawberryNET.com си запазва правото да отхвърля, променя или премахва всеки един текст по своя собствена преценка.

Потребителите, които публикуват свое съдържание предоставят на StrawberryNET.com: окончателните, неексклузивни, безвъзмездни и пълни под-лицензионни и прехвърляеми права да използва, копира, адаптира, публикува, превежда, пресъздава, разпространява и показва това съдържание в света във всеки вид медиен формат.

Потребителят декларира, че е автор, собственик и че контролира всички права върху изпратеното съдържание. Че изпратеното съдържание е точно и че всички 'морални оценки' в това съдържание са доброволно избегнати.

Освен това потребителят се съгласява да не изпраща съдържание, което е лъжливо, неточно или подвеждащо; да се възползва от авторското право, патент, запазена търговска марка, търговска тайна или други права на собственост или права за публикуване или поверителност на трета страна; да не изпраща заклеймяващо, погрешно или водещо до омраза съдържание; да не изпраща съдържание, за което му е платено от трета страна.

Потребителят се съгласява да предпазва и защитава StrawberryNET.com срещу всички искания, претенции и вреди от трета страна срещу StrawberryNET.com възникнали като резултат от съдържание или материали предоставени от потребителя.

 

ОПИСАНИЯ НА ПРОДУКТИТЕ

StrawberryNET.Com и неговите партньори се стараят да бъдат възможно най-точни. Въпреки това, StrawberryNET.Com не гарантира, че описанието на продукта или друго съдържание в този сайт е точно, пълно, достоверно, актуално или без грешки. Ако даден продукт, предлаган от StrawberryNET.Com не е както в описанието, Вие имате право да го върнете в неупотребявано състояние.

 

ДЕЙСТВАЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Този сайт е създаден и се контролира от StrawberryNET.Com в Хонконг. Като такъв, при възникнали опровержения, те ще се регулират според законодателството и условията на Хонконг, без да повлияват на каквито и да е приципи за конфликти със законите. StrawberryNET.Com запазва правото си да прави промени по всяко време на своя сайт и намиращите се тук условия, срокове, опровержения. Потребителят, с настоящото дава безвъзвратно и безусловно съгласие за представяне на изключителна юрисдикция на съдилищата на Хонконг за всички съдебни дела, произтичащи от или свързани с използването на StrawberryNET.Com и покупки, направени чрез StrawberryNET.Com (и се съгласява да не започва съдебен спор във връзка с него в други съдилища,освен тези), отказва се от възражения и подаване на подобни жалби в съдилищата на Хонконг и се съгласява да не твърди в никой съд в Хонконг, че такава жалба, заведена там е била представена пред неподходящ трибунал.

 

ПОЛИТИКИТЕ НА САЙТА, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ

Моля прегледайте нашите други фирмени политики, изложени в този сайт, в раздел Обслужване на клиента. Тези политики, също така определят посещенията Ви на StrawberryNET.Com. Ние си запазваме по всяко време правото да внасяме промени в нашия сайт, в политиките и настоящите Условия за ползване. Ако някое от тези условия по някаква причина е станало невалидно, било е анулирано или по някаква причина неприложимо, то това условие ще се счита за прекратено и използваемо в рамките на закона и няма да засяга валидността и приложимостта на останалите условия.

 

ГРЕШКИ И ПРОПУСКИ

Ние не отговаряме за печатни грешки или неточности, открити в този сайт. Изложената информация, цени и намаления може да бъде променяна без предупреждение.

 

Point Rewards Program


1. Membership & Eligibility

The Point Rewards Program ("Program") is a free rewards program offered by Strawberrynet to its customers. Membership to the Program ("Membership") is limited to individuals only and is limited to one account per individual. Eligible minors must obtain their parent's or legal guardian's consent prior to participation.

You must have a Strawberrynet account with a password in order to be eligible. New customers who register for an account will be automatically enrolled in the program.


2. Earning and Redeeming Program Rewards

Under the Program, for every dollar spent (as applicable based on country of purchase) on Strawberrynet merchandise online at www.Strawberrynet.com, you will receive 2% of your order value as points. We also offer point rewards events from time to time and in under those circumstances the point rewards offer would apply.

In regions where the smallest unit of currency is 1 (such as Japan, Korea, Indonesia, Chile, Iceland, Taiwan and Iran), points will be rounded up or down to the nearest integer after a customer has Earned them. In other regions, points will be rounded to the nearest first decimal.

You can view your current point balance, as well as any other points activity, in your account page.

Points may be used at checkout towards a purchase on orders of BGL59.01 or more. The retail value of the Reward does not count toward Strawberrynet's free shipping threshold. Points cannot be redeemed for cash and can only be used at checkout towards the value of your purchase. Strawberrynet may, at its own discretion, allow points to be redeemable for other items of merchandise from time to time.

Please note that in regions where the smallest unit of currency is 1, the minimum number of points you can apply to each order is 1. In other regions, the minimum is 0.1 point. Points are applied to your order total after cash coupons and discounts are applied, but before shipping, surcharges, and applicable taxes are calculated.

Please note that it may take up to 24 hours after placing an order for points to be updated in your account. After purchase, accrued points will appear under the Pending category for 7 days. After 7 days, points will become Earned, and may be used towards future purchases.


3. Loyalty Customers

There are different tiers of membership in the Program. Loyalty Customers who opt to upgrade to the new Point Rewards System can do so on their account pages. In addition, they may be eligible for a higher percentage of point rewards, depending on the customer's existing loyalty discount.

Once you upgrade, the Point Rewards Program will replace your existing Loyalty Discount. This upgrade cannot be reversed. Loyalty Customers must opt-in to upgrade in order to start earning points on their purchases.

Strawberrynet may, in its sole discretion, alter, limit, or modify these regulations, benefits, eligibility for membership, or any other feature of the Point Rewards Program at any time in its sole discretion, without prior notice.


4. Order Cancellation

If an item is cancelled from your order, the points accrued from that item will be deducted from your account. It is possible your account could have a negative balance if you do not have enough points in your account because of the item cancellation. If your entire order is cancelled, any points accrued from that order will be deducted from your account. Any points used to purchase the order will also be returned to your account.


5. Point Expiration

All points expire 90 days after they are earned. The current status of all your points can be found in your individual account.


6. Communications with Strawberrynet

By registered an account on Strawberrynet, you agree (or, if you are a minor, your parent or legal guardian agrees) to receive advertising, marketing materials and other communications from Strawberrynet. By signing up to join the Program, you will automatically be subscribed to receive Program emails.


7. Opting Out of Communications with Strawberrynet

If you do not wish to receive these communications, you can request that they be discontinued.


8. Changes, Termination And/Or Removal From Program

Strawberrynet may, in its sole discretion, alter, limit, or modify the Program rules, regulations, benefits, eligibility for Membership, or any other feature of the Program (including assigning any of its obligations to customers under the Program at any time to another person or entity, without recourse) or may terminate the Program any time at its sole discretion, by posting any such changes on the Strawberrynet website. Your continued participation in the program following such changes constitutes your acceptance of the changes.

Strawberrynet reserves the right to exclude individuals from the Program or remove points from a member's account at its sole but reasonable discretion. In particular, any abuse, manipulation or "gaming" of the Program or its rules (as determined by Strawberrynet), failure to follow any terms of the Program, any misrepresentation or any conduct detrimental to the interests of Strawberrynet not otherwise protected by law may subject members to revocation or deduction of points obtained through these abusive or manipulative activities and will affect eligibility for further participation in the Program. If your membership is revoked or otherwise cancelled, any points in your account will automatically expire. Strawberrynet reserves the right to make changes to its Web site and these Terms at any time. It is your responsibility to check or review these Terms from time to time to keep informed of any changes. By joining the Program, you hereby agree to be bound by any such changed Terms.


9. Limitation of Liability

To the fullest extent permitted by law, Strawberrynet will not be liable for any damages of any kind arising out of or in connection with your participation or membership in the program, including damages arising out of changes to or termination of the program. This is a comprehensive limitation of liability that applies to all damages of any kind, including but not limited to direct, indirect, incidental, punitive or consequential damages, loss of data, income or profit, loss of or damage to property and claims of third parties. By agreeing to these terms, you willingly agree (or, if you are a minor, your parent or legal guardian willingly agrees) that you have relinquished your right to seek these damages from Strawberrynet.

StrawberryNET

Управляван от:-

Strawberry Cosmetics (САЩ) Ltd. Strawberry Cosmetics (Китай) Ltd. Strawberry Cosmetics (Австралия) Ltd. Strawberry Cosmetics (Европа) Ltd. Strawberry Cosmetics (Япония) Ltd. Strawberry Cosmetics (Интернешнъл) Ltd. Strawberry Cosmetics (Корея) Ltd. Strawberry Ltd. Payco Ltd. Strawberry Cosmetics (Services) Ltd

All the above companies are based in Hong Kong with address and customer services contact as below:

Адрес

Strawberry Fields,
No.4, A Kung Ngam Village Road,
Shau Kei Wan,
Hong Kong.

Тел. № : 852-2591-0300
Факс № : 852-2811-5138
Имейл: info@StrawberryNET.com

Back to Top