Product Search
StrawberryNET
马琳与高兹 MALIN+GOETZ 尤加利止汗棒 73g/2.6ozProduct Thumbnail
马琳与高兹 MALIN+GOETZ 尤加利止汗棒 73g/2.6ozProduct Thumbnail
马琳与高兹 MALIN+GOETZ 尤加利止汗棒 73g/2.6ozProduct Thumbnail
马琳与高兹 MALIN+GOETZ 尤加利止汗棒 73g/2.6ozProduct Thumbnail
马琳与高兹 MALIN+GOETZ 尤加利止汗棒 73g/2.6ozProduct Thumbnail
节省
4%
 • 马琳与高兹 MALIN+GOETZ 尤加利止汗棒 73g/2.6ozProduct Thumbnail
 • 马琳与高兹 MALIN+GOETZ 尤加利止汗棒 73g/2.6ozProduct Thumbnail
 • 马琳与高兹 MALIN+GOETZ 尤加利止汗棒 73g/2.6ozProduct Thumbnail
分享该产品:

马琳与高兹 MALIN+GOETZ尤加利止汗棒

马琳与高兹 MALIN+GOETZ 尤加利止汗棒 73g/2.6oz
尺寸: 73g/2.6oz
¥228.00
4% off
¥274.00
税后价
建议价¥238.00
/  立即解锁​专属草莓积分优惠!​

Heart icon outlined
货到请电邮我

产品详情

 • 一种纯粹的、香味细腻的除臭剂
 • 提供最佳的止汗抑味保护
 • 时刻清爽舒适
 • 以优雅和感性的香气拥抱皮肤
 • 无痕配方,不会弄脏衣服

Ingredients

 • 丙二醇,水,硬脂酸钠,桉树叶油,辛基乙二醇,苯氧乙醇,己二醇,香茅烯,丙基甲基巴豆酸酯,辛基乙二醇,苯氧乙醇,己二醇

显示全部 >

使用方法

 • 摇晃瓶子将球滚到腋下区域的皮肤上
 • 再次摇动另一只手臂
 • 穿衣服之前让除臭剂干燥
 • 淋浴后或有不愉快的气味
返回页首