Thể Hiện Menu

Giá Giới Thiệu

Giới thiệu giá bán lẻ (RRP) là cách chúng tôi tính "phần trăm tiết kiệm" công bố nghịch với giá trên trang web của chúng tôi.

Các RRPs được liệt kê trên trang web của chúng tôi được lấy từ một số nguồn bao gồm cả trang web riêng của nhà sản xuất, đó là nguồn ưa thích của chúng tôi, và các trang web bán lẻ trực tuyến có uy tín khác.

Bạn nên lưu ý, do kích thước phạm vi của chúng tôi và tìm nguồn cung ứng sản phẩm toàn cầu của chúng tôi, không phải tất cả giá sản phẩm được liệt kê trên trang web của nhà sản xuất. Nơi mà chúng tôi không thể có được thông tin trực tiếp trên giá thành sản phẩm, chúng ta sử dụng tỷ lệ pha trộn từ nhiều nguồn để tính toán hay chúng ta để nó tắt hoàn toàn nếu chúng ta không có đủ thông tin đáng tin cậy.

Đối với các nước sau đây chúng tôi cố gắng có được RRPs (giá bán lẻ) trong thị trường nội địa:


  • Trung Quốc
  • Châu Âu
  • Nhật
  • Mỹ

Nếu chúng tôi không có giá đề nghị từ địa phương, chúng tôi báo giá của Mỹ hoặc sử dụng giá pha trộn của chúng tôi.

Đối với các nước khác chúng tôi chỉ trích dẫn RRPs của Mỹ.

Chúng tôi rất nỗ lực để đảm bảo rằng RRPs của chúng tôi là chính xác và cập nhật, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của họ. Cũng xin lưu ý rằng một số công ty hoặc các quốc gia có thể thay đổi RRPs của họ tùy tiện.

Tuy nhiên, so sánh tốt nhất của bạn là giá của chúng tôi so với giá bạn đang phải trả.

Nếu bạn gặp lỗi RRPs trên trang web của chúng tôi xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể điều tra thêm và điều chỉnh cần thiết.


Giá

We are updating our prices from time to time. This is how we calculate our "Save %" listed against final prices on our website.
Thông tin thanh toán

Tổng quát

Chúng tôi sử dụng hệ thống bảo mật SSL, tiêu chuẩn công nghiệp để bảo mật giao dịch trực tuyến. Để hoàn tất thanh toán, các yêu cầu trình duyệt tối thiểu là:

  • Google Chrome 56.0
  • Firefox 52.0
  • Internet Explorer 9.0
  • Edge 16
  • Opera 50.0
  • Mozilla 5.0

StrawberryNet đã hoàn thành công việc bảo mật thông tin tài khoản Visa, quá trình xác nhận để chứng minh phù hợp với chương trình Visa toàn cầu quốc tế Mỹ. Chương trình bảo mật thông tin tài khoản xác định các tiêu chuẩn an ninh và ngành công nghiệp thực hành tốt nhất để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm như thông tin tài khoản thẻ tín dụng và các giao dịch khác và các chi tiết cá nhân.

Các Cách Thanh Toán

Chúng tôi chấp nhận mọi thẻ tín dụng quốc tế, gồm cả thẻ ảo:

Visa
MasterCard
American Express
Discover
JCB
Diners Club
Paypal
KCP

Chuyển khoản nội vùng cũng áp dụng cho một số quốc gia thông qua các phương thức thanh toán sau đây:

Boleto
EBANX
Nordea
Alipay
99bill
Tenpay
BankIn
UnionPay
PayPal China

Chuyển tiền và hối phiếu ngân hàng thanh toán được sắp xếp đặc biệt. Liên hệ tại đây để biết thêm chi tiết.

Tiền Tệ Thanh Toán

Chúng tôi cố gắng thực hiện thanh toán càng suôn sẻ càng tốt bằng cách hiển thị giá bằng nội tệ. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại tiền tệ địa phương đều được hỗ trợ bởi các cổng thanh toán. Tùy thuộc vào phương thức thanh toán bạn chọn, có thể có trường hợp mà đơn đặt hàng của bạn không thể bị tính phí bằng nội tệ được hiển thị. Nếu điều này xảy ra, đơn đặt hàng của bạn sẽ bị tính phí bằng đơn vị tiền tệ khác. Hãy yên tâm, chúng tôi sẽ luôn hiển thị cho bạn loại tiền tệ bạn đang bị tính phí trên trang thanh toán trước khi thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào.

Xin lưu ý rằng do biến động tiền tệ, tổng số cuối cùng được hiển thị trên xác nhận đơn đặt hàng có thể hơi khác so với khoản phí thực tế bằng loại tiền của bạn.

Đối với tỷ giá hiện tại, hãy tham khảo Bảng chuyển đổi tiền tệ..NHẤN VÀO ĐÂY

Thông Báo đến Khách Hàng Ở Mỹ

Chúng tôi đảm bảo rằng mọi giao dịch trực tuyến bạn thực hiện sẽ an toàn 100%. Có nghĩa là bạn không phải trả bất kỳ khoản phí nào nếu các khoản phí trái phép được thực hiện cho thẻ của bạn do mua sắm tại cửa hàng trực tuyến của chúng tôi. Theo luật thanh toán tín dụng công bằng của Hoa Kỳ, ngân hàng Hoa Kỳ của bạn không thể giữ bạn chịu trách nhiệm cho hơn 50 đô la các khoản phí gian lận. Nếu ngân hàng của bạn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản tiền 50 đô la nào, chúng tôi sẽ thanh toán toàn bộ trách nhiệm pháp lý cho bạn, tối đa 50 đô la và trong trường hợp đó bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí trái phép nào được thực hiện cho thẻ của mình do kết quả mua sắm tại cửa hàng trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ chi trả trách nhiệm pháp lý này nếu việc sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn không phải do lỗi của chính bạn từ các giao dịch mua được thực hiện trong khi sử dụng máy chủ bảo mật. Trong trường hợp sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn, bạn phải thông báo cho nhà cung cấp thẻ tín dụng của mình theo các quy tắc và quy trình báo cáo của họ.

Trở Về
GIÚP ĐẶT HÀNG
Sử Dụng Trang
Làm Việc Với Chúng Tôi
Thông Tin Công Ty
Hợp Pháp