Makipag-ugnayan sa amin

Ipakita ang Menu

Makipag-ugnayan sa amin

Bumisita ka na ba sa aming Seksiyon ng Madalas na Katanungan? Maaring nasagot na namin ang inyong mga katanungan.

You can email us using the form below. We look forward to hearing from you!

Mag-email sa amin

Please note that Customer Service hours are Monday to Sunday from 9:00 a.m. to 8:00 p.m. (HK Time)

(* kinakailangang sagutan)

Ipasok ang iyong pangalan

Ipasok ang iyong apeliyedo
Ipasok ang email kagaya ng "name@email.com"
Ang email ay hindi tumutugma
Piliin ang uri ng katanungan

Ipasok ang numero ng order na may bisa
Mangyaring sabihin sa amin kung ano ang maitutulong namin sa inyo

Please verify that you are not a robot.


Call Us

Ang aming mga serbisyong kawani ay naka-antabay upang masagot ang iyong katanungan. Kung ang iyong tawag ay tungkol sa isang order na inyong ginawa, paki-handa lamang ng numero ng iyong order.

Huwag kalimutang idayal ang kodigong pang-internasyunal muna at isunod ang sa aming kodigo na (852).

Makipag-ugnayan sa amin:(852) 3516 8719

Customer Service office hour: Monday to Sunday from 9:00 a.m. to 8:00 p.m. (HK Time)

Live Chat

Live Chat Service Hours (English Only): Monday to Sunday from 9:00 a.m. to 8:00 p.m. (HK Time)​

Magpadala ng Fax

Para magpdala ng fax, maaring gamitin ang numero sa ibaba. Huwag kalimutang idayal ang iyong internasyunal na kodigo muna pagkatapos ay isunod ang kodigo ng aming bansa na (852).

Numero ng Fax: (852) 2811 5138

Maaring kayong Sumulat sa Amin

Ang StrawberryNet ay matatagpuan sa Hong Kong, isa sa pinaka-dynamic na siyudad sa mundo. Mula sa aming secure, climate controlled distribution centre naaabot namin ang lahat ng pangunahing destinasyon sa susunod na araw.

Kung nais ninyong sumulat, kami ay maabot sa:

Strawberry Fields,
No. 4 A Kung Ngam Village Road,
Shau Kei Wan,
Hong Kong

Bumalik sa Una
TULONG SA ORDER
Paggamit ng Site
Makipagtulungan Sa Amin
Impormasyon Tungkol sa Kompanya
Legal