Pananda sa Amin

Ipakita ang Menu

Paano i-bookmark ang StrawberryNET.com.

Internet Explorer

Iklik ang "Add to Favorites" sa ibabaw ng iyong browser window. Mabo-bookmark ang anumang pahina kung saan ka naroroon.

Firefox

Pindutin ang control + D (o ⌘D sa Mac) upang makalikha ng ng bookmark sa Firefox. Maari mong i-modify ang pangalan ng iyong bookmark at klik ang "done" kapag tapos na.

Netscape

Pumunta sa bookmark menu at piliin ang "Add Bookmark" na opsyon mula sa dropdown menu.

Chrome

Ang pinakamadaling paraan para makalikha ng bookmark ay iklik ang star logo sa address bar ng iyong browser. maari mo ring pindutin ang control+D sa iyong PC o ⌘D sa iyong Mac.

Opera

I-drag ang website icon mula sa address bar papunta sa Bookmark panel o pindutin ang control+D sa inyong PC (⌘D sa Mac).

Safari

Iklik ang "Bookmarks" section sa ibabaw ng iyong browser window at piliin ang "Add Bookmark"

Bumalik sa Una