Zasady i warunki

Pokaż menu

REGULAMIN ZAKUPÓW I INFORMACJE PRAWNE

Witamy na stronie StrawberryNET.Com.

Strona internetowa StrawberryNET.Com (Strawberry Cosmetics (Services) Ltd) i jej podmioty stowarzyszone świadczą usługi według poniższego regulaminu zakupów. Odwiedzanie strony internetowej StrawberryNET.Com lub złożenie zamówienia oznacza akceptację poniższego regulaminu zakupów. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem zakupów, który określa prawa i obowiązki Klienta. Wejście na niniejszą stronę internetową StrawberryNET.Com, a także odwiedzanie i korzystanie z niej zobowiązuje Użytkownika do stosowania się do poniższego regulaminu zakupów i oznacza, że warunki te zostały przez niego zaakceptowane.


Bezpieczeństwo i ochrona danych

Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności strony internetowej StrawberryNET.Com, która również reguluje zasady odwiedzania i korzystania ze strony StrawberryNET.Com.


Korespondencja elektroniczna

Składając zamówienie na stronie internetowej StrawberryNET.Com lub wysyłając e-maila na jej adres, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej. Strona internetowa StrawberryNET.Com koresponduje z Użytkownikiem za pomocą e-maili lub umieszczając informacje na stronie internetowej StrawberryNET.Com. Użytkownik akceptuje fakt, że wszystkie umowy, zawiadomienia, oświadczenia są prawnie tak samo wiążące, jak informacje przekazywane na piśmie.


Ochrona praw autorskich

Cała zawartość niniejszej strony internetowej, wszelkie informacje i dane umieszczone na niniejszej stronie dotyczące StrawberryNet, jak teksty, grafika, logo, ikony, przyciski, zdjęcia, pliki dźwiękowe i cyfrowe, zestawienie danych i oprogramowanie są własnością firmy StrawberryNet lub jej dostawców i są chronione międzynarodowym prawem autorskim i prawem o znakach handlowych. Ustawienie strony wraz z całą jej zawartością jest wyłączną własnością firmy StrawberryNet i jest chronione międzynarodowym prawem autorskim i prawem o znakach handlowych. Całe oprogramowanie użyte na tej stronie jest właśnością firmy StrawberryNet lub jej dostawców i jest chronione międzynarodowym prawem autorskim i prawem o znakach handlowych.


Znaki towarowe

Strona internetowa StrawberryNET.Com oraz pozostałe znaki firmy StrawberryNET, przedstawione na niniejszej stronie internetowej, są znakami towarowymi strony internetowej StrawberryNET.Com lub jej spółek zależnych. Także grafika na stronie internetowej StrawberryNET.Com, wszystkie logo, nagłówki strony, ikony, przyciski, kolory, kształt i budowa strony oraz nazwy usług na stronie są znakami towarowymi strony StrawberryNET.Com lub jej spółek zależnych. Używanie znaków towarowych i elementów wyglądu strony StrawberryNET.Com w połączeniu z produktami lub usługami, które nie są oferowane na stronie StrawberryNET.Com w sposób, mogący łatwo wprowadzić w błąd Użytkownika lub w sposób, który mógłby oczernić lub zdyskredytować stronę StrawberryNET.Com, jest zabronione.

Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy firm, nazwy produktów, i / lub logo przedstawione na tej stronie internetowej, łącznie z tymi dotyczącymi lub związanymi z jakimikolwiek produktami, są własnością ich prawowitych właścicieli. StrawberryNET.Com nie rości sobie prawa do tych znaków towarowych. StrawberryNET.Com jest nie w żaden sposów powiązana, wspierana lub w jakikolwiek inny sposób związana z tymi firmami.


Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

Użytkownik korzysta ze strony internetowej StrawberryNET.Com na własne ryzyko. Strona StrawberryNET.Com, jej podmioty stowarzyszone, ich członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, agenci, handlowcy, sponsorzy, licencjodawcy, osoby trzecie, odpowiedzialne za działanie strony (dalej kolektywnie nazywani "Dostawcy"), nie ponoszą w żadnych okolicznościach odpowiedzialności za zniekształcenie danych w wyniku problemów technicznych (np. błędy transmisji, problemy techniczne, awarie, interwencje stron trzecich itp.). Dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za rezultaty wyszukiwania, otrzymane dzięki korzystaniu ze strony StrawberryNET.Com. Dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność, rzetelność czy poprawność jakichkolwiek informacji, usług czy towarów oferowanych i znajdujących się na stronie StrawberryNET.Com. Strona internetowa StrawberryNET.Com świadczy usługi i oferuje produkty w obecnej formie i w miarę ich dostępności. StrawberryNET.Com nie przyjmuje żadnych zażaleń i nie daje żadnych wyraźnych lub domniemanych gwarancji z tytułu działania strony, informacji na niej zawartych, materiałów czy produktów przedstawianych na niniejszej stronie. Wykorzystując w pełni obowiązujące prawo, strona internetowa StrawberryNET.Com nie daje żadnych wyraźnych lub domniemanych gwarancji, w tym między innymi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości a także z tytułu zgodności rzeczy z umową. StrawberryNET.Com nie ponosi w żadnych okolicznościach odpowiedzialności za żadne straty czy szkody wynikające z korzystania z tej strony, jak również z korzystania z produktów zakupionych na tej stronie, w tym między innymi szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne czy grzywny. Ustne porady czy jakiekolwiek pisemne informacje otrzymane od StrawberryNET.Com czy któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych lub ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, osób trzecich, odpowiedzialnych za działanie strony, nie upoważniają do otrzymania gwarancji lub zobowiązań prawnych. Użytkownik nie może polegać na tych poradach lub informacjach.

StrawberryNET.Com zastrzega sobie prawo do zmiany podanych na niniejszej stronie cen przed akceptacją zamówienia. Wszystkie produkty są dostępne do wyczerpania zapasów i mogą być wycofane ze sprzedaży w każdej chwili. W przypadku niemożności dostarczenia zamówionego produktu, StrawberryNET.Com zaoferuje produkt zastępczy lub zwróci pieniądze za produkt niedostępny.


Twoje konto

Konto zostaje założone podczas składania pierwszego zamówienia w StrawberryNET.com. Każdy użytkownik jest wtedy automatycznie zapisywany do naszego programu lojalnościowego. Konto użytkownika zostanie rozpoznane poprzez użycie adresu e-mailowego, który został podany podczas składania pierwszego zamowienia. W razie zmiany e-maila, prosimy o przesłanie nam nowego adresu e-mail. Wszystkie dotychczasowe rabaty lojalnościowe i inne istotne informacje, zostaną przeniesione do nowego konta.

Każdy posiadacz konta, ma możliwość zarejestrowania go, celem uzyskania dostępu do funkcji zarządzania (historia zamówień lub recenzowanie produktów). Dostęp do tych funkcji wymaga podania hasła. Odpowiedzialnością użytkownika jest stworzenie silnego hasła, nie ujawnianie hasła osobie trzeciej, oraz dokonanie zmiany hasła, jeżeli zostało ono ujawnione osobie trzeciej.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania na koncie użytkownika i za utrzymanie dokładnych danych osobowych.

StrawberryNET.Com sprzedaje produkty dla dzieci, ale sprzedaje je dorosłym, którzy mogą dokonać tranzakcji przy użyciu karty kredytowej. Jeśli masz mniej niż 18 lat, możesz dokonać zakupów w StrawberryNET.Com wyłącznie z udziałem rodzica lub opiekuna.

Podczas składania zamówienia zobowiązujesz się, że wszystkie dostarczone nam informacje są prawdziwe i dokładne, że jesteś upoważnionym użytkownikiem karty kredytowej lub debetowej, która służyła do złożenia zamówienia i że na Twoim koncie istnieją wystarczające środki na pokrycie kosztów zamówienia.

W przypadku płatności kartą kredytową gdzie płatność zostanie przetworzona przez europejskiego nabywcę, warunki te są porozumieniem pomiędzy Tobą a Payco Ltd. W przypadku każdego innego rodzaju zamówienia, terminy te są porozumienia między Tobą a Strawberry Cosmetics (Services) Ltd. gdzie towary i / lub usługi będą bezpośrednio dostarczane przez Strawberry Cosmetics(Services) Ltd.


OCENY I OPINIE

Klienci mają prawo do złożenia ocen produktów i komentarzy, które będą wyświetlone na stronie internetowej. Muszą zostać spełnione dwa warunki: klient posiada przynajmniej jedno wysłane zamówienie oraz konto zarejestrowane w naszym systemie (celem uzyskania dostępu do funkcji zarządzania kontem na tej stronie).

StrawberryNET.com zastrzega sobie prawo do odrzucenia, edycji lub usunięcia wszelkich treści według własnego uznania.

Użytkownicy, którzy przesłali opinie/komentarz przyznają StrawberryNET.com: nieodwołalne, niewyłączne, nieodpłatne, w pełni podlegające dalszemu licencjonowaniu i przekazywalne prawa do używania, kopiowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych od materiałów wyświetlanych, rozpowszechniania i wyświetlania tych treści na całym świecie w dowolnym formacie multimedialnym.

Użytkownik oświadcza, że jest on jedynym autorem, właścicielem lub kontroluje wszelkie prawa do przekazywnaych treści. Użytkownik oświadcza także, że zawartość przekazywnych treści jest prawdziwa oraz, że wszystkie "prawa moralne" w takiej treści zostały dobrowolnie uchylone.

Ponadto, użytkownik zobowiązuje się, że nie przedstawił żadnych treści, które są fałszywe, nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd; naruszają prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności, prawa podmiotów trzecich lub prawa wizerunku lub prywatności; które mogą być uznane za zniesławiające, oszczercze lub sugerują nienawiść; wszelkie treści, za które przyznano odszkodowanie przez osoby trzecie.

Użytkownik wyraża zgodę na rekompensatę i zwolnienie StrawberryNET.com z wszelkich roszczeń, żądań i odszkodowań wniesionych przez osobę trzecią przeciwko StrawberryNET.com, które powstały w związku z treścią i materiałami dostarczonymi przez użytkownika.


Opis produktów

StrawberryNET.Com i jej podmioty stowarzyszone dokładają wszelkich starań, aby informacje umieszczane na niniejszej stronie internetowej były dokładne i aktualne. StrawberryNET.Com nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli opisy produktów lub inne informacje zawarte na niniejszej stronie nie są dokładne, rzetelne, poprawne, kompletne czy bezbłędne. Jeżeli produkt oferowany przez StrawberryNET.Com odbiega od otrzymanego, Użytkownik może otrzymać zadośćuczynienie, ale tylko w przypadku odesłania produktu w nienaruszonym stanie (towar nie może być otwierany i używany oraz pozbawiony fabrycznego opakowania).


Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsza strona internetowa jest zarejestrowana i prowadzona przez StrawberryNET.Com z siedzibą w Hongkongu. Dostęp, odwiedzanie oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej oraz niniejszy regulamin zakupów podlegają prawu obowiązującemu w Hongkongu i zgodnie z nim są interpretowane, nie dając mocy wiążącej dla jakichkolwiek konfliktów przepisów prawnych i przepisów niniejszej umowy. StrawberryNET.Com zastrzega sobie prawo do zmian na niniejszej stronie oraz do zmian niniejszych postanowień, warunków i regulaminu zakupów w dowolnym momencie. Niniejszym Użytkownik nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę na podporządkowanie się wyłącznej jurysdykcji sądów Hongkongu w przypadku jakiegokolwiek zaistniałego sporu sądowego wynikłego z dokonania zakupów dzięki stronie internetowej StrawberryNET.Com. Użytkowik zobowiązuje się nie rozpoczynać jakiegokolwiek sporu sądowego, w jakikolwiek sposób związanego z zaistniałym już wcześniej sporem, w innych sądach niż powyższe. Użytkownik zrzeka się jakiegokolwiek prawa sprzeciwu wobec wskazania miejsca rozprawy zaistniałego sporu sądowego na sądy w Hongkongu oraz wyraża zgodę na nie zgłaszanie próśb i roszczeń w żadnym sądzie w Hongkongu, że zaistniały spór sądowy odbywa się przed niewłaściwym sądem.


Zasady użytkowania strony, modyfikacje i klauzula salwatoryjna

Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami działania niniejszej strony internetowej, które znajdują się na zakładkach Obsługi Klienta na niniejszej stronie. Zasady te regulują także kwestie dostępu, odwiedzania oraz korzystania ze strony internetowej StrawberryNET.Com. StrawberryNET.Com zastrzega sobie prawo do zmian na niniejszej stronie oraz do zmian zasad postępowania oraz warunków regulaminu zakupów w dowolnym momencie. Jeżeli którykolwiek z warunków regulaminu zostanie uznany za niezgodny z prawem lub z jakiegokolwiek powodu niedający się wyegzekwować, warunek ten zostanie uznany za obowiązujący i wykonalny do rozmiarów zezwolonych prawem. Nie zmienia to ważności pozostałych warunków regulaminiu.


Błędy i przeoczenia

StrawberryNET.Com nie ponosi odpowiedzialności za literówki lub przeoczenia występujące na niniejszej stronie internetowej. Informacje, ceny, i rabaty przedstawione w niniejszej stronie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.


Firma StrawberryNET

Reprezentowana przez spółki zależne:

Strawberry Cosmetics (USA) Ltd. Strawberry Cosmetics (China) Ltd. Strawberry Cosmetics (Australasia) Ltd. Strawberry Cosmetics (Europe) Ltd. Strawberry Cosmetics (Japan) Ltd. Strawberry Cosmetics (International) Ltd. Strawberry Cosmetics (Korea) Ltd. Strawberry Ltd. Payco Ltd. Strawberry Cosmetics (Services) Ltd

Wszystkie powyższe firmy mają siedzibę w Hongkongu, z poniższym adresem i numerem centrum obsługi klienta:

Nasz adres:

Strawberry Fields
No.4, A Kung Ngam Village Road
Shau Kei Wan
Hong Kong

Numer telefonu: +852 2591 0300
Numer faksu: +852 2811 5138
Adres e-mailowy: info@StrawberryNET.com

Powrót do góry
POMOC DOT. ZAMÓWIEŃ
Korzystanie z serwisu
Współpraca z nami
Informacje o firmie
Informacje prawne