Vilkår og betingelser til bonusprogrammet

Vis meny

Bonusprogram


Medlemskap og berettigelse

Bonusprogrammet («Programmet») er et gratis belønningsprogram som tilbys av Strawberrynet for sine kunder. Medlemskap i Programmet («Medlemskap») er begrenset til kun individuelle personer og er begrenset til en konto per person. Mindreårige må få foresattes eller verges samtykke før deltakelse.

Du må ha en konto med passord hos Strawberrynet for å være kvalifisert. Nye kunder som registrer seg med en konto blir automatisk medlem i Programmet.


Opptjening og innløsing av bonuspoeng

Som medlem i Programmet, vil du motta 2 % av ordreverdien i poeng for hver dollar som er brukt (basert på kjøpslandet) på varer fra Strawberrynet på www.Strawberrynet.com. Vi har også leilighetsvise kampanjer med bonuspoeng, og ved disse tilfellene vil tilbudet på bonuspoeng gjelde.

I regioner der den minste valutaenheten er 1 (som for eksempel Japan, Korea, Indonesia, Chile, Island, Taiwan og Iran), blir poeng rundet opp eller ned til nærmeste heltall etter en kunde har tjent dem. I andre regioner blir poeng rundet til nærmeste første desimal.

Du kan se den gjeldende poengbalansen din samt andre poengaktiviteter på kontosiden din.

Poeng kan brukes i kassen ved kjøp av NOK320.90 eller mer. Salgsverdien av belønningen blir ikke hensyntatt i Strawberrynet sin minimum ordreverdi for å få gratis frakt. Poeng kan ikke løses inn mot penger og kan kun brukes i kassen mot verdien av kjøpet ditt. Strawberrynet kan, etter eget skjønn, la poeng å løses inn mot andre varer fra tid til annen.

Merk at i regioner der den minste valutaenheten er 1, så er 1 det minste antallet poeng du kan bruke på en ordre. I andre regioner er minsteantallet 0,1 poeng. Poeng brukes på ordren etter kupongkoder og rabatter er lagt til, men før frakt, gebyrer og skatter er utberegnet.

Merk at det kan ta opptil 24 timer etter bestilling før poeng oppdateres på kontoen din. Etter kjøpet vil opptjent poeng vises i kategorien, Venter, i 7 dager. Etter 7 dager vises poengene som Opptjent, og kan brukes på fremtidige kjøp.


Lojalitetskunder

Det er ulike medlemskapsnivåer i Programmet. Lojalitetskunder som velger å oppgradere til det nye Bonusprogrammet, kan gjøre dette på kontosiden sin. I tillegg kan de være kvalifisert for en høyere prosentsats for poengopptjening, avhengig av kundens eksisterende lojalitetsrabatt.

Når du oppgraderer, vil Bonusprogrammet erstatte den eksisterende lojalitetsrabatten din. Oppgraderingen kan ikke angres. Lojalitetskunder må registrere seg for å oppgradere for å starte å tjene poeng på kjøpene sine.

Strawberrynet kan, etter eget skjønn, endre, begrense, eller modifisere disse reglene, fordelene, rettighetene for medlemskapet, eller andre funksjoner i Bonusprogrammet til enhver tid og etter eget skjønn uten forutgående varsel.


Ordrekansellering

Hvis en vare kanselleres fra ordren din, vil poeng opptjent for den varen bli trukket fra kontoen din. Kontoen din kan ha en negativ poengsaldo hvis du ikke har nok poeng som følge av varekansellering. Hvis hele ordren kanselleres, vil alle poeng opptjent fra den ordren bli trukket fra kontoen din. Poeng brukt til å fullføre ordren blir også returnert til kontoen din.


Gyldighet på poeng

Alle poeng utløper 90 dager etter de er opptjent. Gjeldende status for alle dine poeng kan finnes på den individuelle kontoen din.


Kommunikasjon fra Strawberrynet

Ved å registrere deg på Strawberrynet godtar du (eller, hvis du er umyndig, godtar din foresatte eller verge) å motta reklame, markedsføringsmateriell og andre kommunikasjoner fra Strawberrynet. Ved å melde deg på Programmet blir du abonnement av e-postnyhetsbrevet vårt for Programmet.


Avmelding av kommunikasjon fra Strawberrynet

Hvis du ikke ønsker å motta denne kommunikasjonen fra oss, kan du be om å melde deg ut av disse.


Endringer, oppsigelse og/eller fjerning fra Programmet

Strawberrynet kan, etter eget skjønn, endre, begrense, eller modifisere disse reglene, fordelene, rettighetene for medlemskapet, eller andre funksjoner i Bonusprogrammet (inkludert tilordne sine forpliktelser til kunder i Programmet til enhver tid til en annen person eller enhet, uten regress) eller kan si opp Programmet til enhver tid etter eget skjønn ved å publisere enhver slike endringer på Strawberrynet sin nettside. Din fortsatt deltakelse i Programmet etter slike endringer utgjør din aksept av endringene.

Strawberrynet forbeholder seg retten til å ekskludere personer fra Programmet eller fjerne poeng fra medlemmets konto på eget men rimelige skjønn. Spesielt vil enhver misbruk, manipulering eller «juks» av Programmet eller dets regler (som bestemt av Strawberrynet), manglende overholdelse ethvert vilkår i Programmet, ukorrekt representasjon eller enhver oppførsel som er skadelig for interessene til Strawberrynet som ellers ikke er beskyttet ved lov, kan føre til at medlemmer mister eller blir trukket for poeng opptjent gjennom disse fornærmende eller manipulative aktivitetene og vil påvirke berettigelse for videre deltakelse i Programmet. Hvis medlemskapet ditt blir opphevet eller på annen måte kansellert, utløper eventuelle poeng i kontoen din automatisk. Strawberrynet forbeholder seg retten til å foreta endringer på sitt nettsted og disse vilkårene når som helst. Det er ditt ansvar å kontrollere eller gjennomgå disse vilkårene fra tid til annen for å holde deg oppdatert om endringer. Ved å bli med i Programmet, godtar du herved å være bundet av slike endrede vilkår.


Ansvarsbegrensning

Strawberrynet er i den utstrekning det er tillatt ved lov ikke ansvarlig for eventuelle skader av noe slag som skyldes eller i forbindelse med din deltakelse eller medlemskap i Programmet, inkludert skader som oppstår som følge av endringer i eller oppsigelse av Programmet. Dette er en omfattende ansvarsbegrensning som gjelder for alle skader av noe slag, inkludert men ikke begrenset til direkte, indirekte, tilfeldige, straffbare skader eller følgeskader, tap av data, inntekt eller fortjeneste, tap av eller skade på eiendom og krav fra tredjepart. Ved å godta disse vilkårene, er du enig i (eller, hvis du er mindreårig, din forelder eller foresatte er enig i) at du har frasagt din rett til å søke erstatning fra Strawberrynet som følge av disse skadene.


Tilbake til toppen
Vårt poengprogram
Special Birthday Offer