ارسال و تحویل سفارش

فهرست نمایش

We're around to deliver your order safely. However, due to the current situation, your order may be delayed and a 2.5% freight surcharge will be applied at checkout.

*The delivery of 'Dangerous Goods' to your country has been temporarily suspended. This includes fragrances and other items with high alcohol content.

ارسال و تحویل سفارش

Shipping is FREE when your order is 2,153,250 IRR or more (after discounts). Orders below 2,153,250 IRR will be charged 313,200 IRR for shipping. Shipping costs are converted to your local currency based on the daily exchange rate.

Courier and express shipping rates will be calculated at checkout.

پس از دریافت هزینه سفارش شما، ظرف 24 ساعت سفارش شما را بسته بندی کرده و پس از ارسال سفارش یک ایمیل تاییدیه برای شما ارسال می کنیم. همچنین می توانید از طریق وب سایت سفارش خود را رهگیری کنید.


دوره زمانی تقریبی دریافت کالا

Cost* شهرهای بزرگ بیشتر مناطق نواحی دورتر نیازی به امضا کردن هست؟ Can be Used for Fragrance Orders
Standard Shipping (Signature) FREE for orders over 2153250 (after discounts)
313,200 IRR for orders below 2153250 (after discounts)
4-6 postal days 7-10 postal days 10-14 postal days بله بله
Standard Shipping (No signature) Above 2153250- FREE
Below 2153250- 313,200 IRR
10-14 postal days 10-14 postal days 14-21 postal days خیر
Express Shipping 978,750 IRR 2-3 postal days 2-3 postal days 2-3 postal days بله خیر

*Please note that all costs are converted to local currency based on daily exchange rate.


Standard Shipping

For Standard Shipping (Signature) deliveries, you can expect to receive your order within 4-6 days to major cities and up to 10-14 days for more remote areas. Your order can be tracked through our tracking system and a signature is required for delivery. We suggest having your parcel shipped to your workplace if no one is home during the day to sign for your delivery.

If you have not received your order after 14 business days please contact us.

For Standard Shipping (No Signature) deliveries, most customers will receive their order in 10-14 days, however it may take 14-21 days for more remote destinations. A signature is not required for delivery and tracking is not available.Express Shipping

بیشتر تاخیرات دریافت سفارش، به خاطر نبود فرد در منزل و امضاء هنگام تحویل می باشد. ما هزینه اضافی سفارش به خاطر نگهداری طولانی در گمرک را می پردازیم اما در قبال عدم امضا و نبود فرد در منزل مسئولیتی نخواهیم داشت.


For 978,750 IRR, Express Shipping orders are delivered anywhere in the world within 2-3 days. This excludes any time required for customs clearance, which is out of our control. Please note that fragrance or home scent orders cannot be sent via express shipping.

Shipping costs are converted to local currency based on the daily exchange rate.


Courier Delivery with Prepaid VAT

سفارشات ارسالی به کشورهای زیر مشمول خدمات پیک پستی ویژه می شوند. Please note that this VAT is paid at checkout and is not refundable.

List of Countries with Prepaid VAT Courier Delivery
United Kingdom Ireland

Postal Delivery with Prepaid VAT

Orders shipped to the following countries can be shipped using a special postal service.

List of Countries with Prepaid VAT Postal Delivery
Austria Finland The Netherlands
Belgium Greece Poland
Bulgaria Hungary Portugal
Croatia Latvia Romania
Cyprus Lithuania Spain
Czech Republic Luxembourg Slovenia
Estonia Malta

مالیات بر ارزش افزوده این سرویس از پیش پرداخت شده است و هنگام دریافت سفارش نیازی به پرداخت هیچ هزینه اضافی نخواهید داشت. بنابراین با ارسال رایگان و سریع می توانید از خرید خود لذت ببرید.

ما پیشنهاد می کنیم برای ارسال هدیه، از این گزینه استفاده کنید تا دریافت کننده ناچار به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نباشد. همچنین می توانید سفارش مورد نظر را در صفحه رهگیری سفارش پیگیری کنید.

همچنین می توانید سفارش مورد نظر را رهگیری کرده و هنگام تحویل بسته مطلع شوید.


مالیات و مالیات بر ارزش افزوده

We currently ship to over 190 countries excluding France, Monaco, and Turkey.

Effective from 20 April 2020, we will no longer cover VAT claims. In the event that your order is charged taxes or other additional charges, you are responsible for all expense occurred, which is not refundable.


بازگشت به بالای صفحه
HELP WITH ORDER
استفاده از سایت
همکاری با ما
اطلاعات شرکت
قانونی