Όροι και Προϋποθέσεις

Προβολή Μενού

Όροι Χρήσης και Νομικές πληροφορίες

Καλώς ήλθατε στο StrawberryNET.Com.

Το StrawberryNET.Com (Strawberry Cosmetics (Services) Ltd) και οι θυγατρικοί της Συνεργάτες, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε σάς, με τους εξής όρους. Με κάθε επίσκεψη σας στο κατάστημα StrawberryNET.Com, αποδέχεστε αυτούς τους όρους. Παρακαλούμε διαβάσετε τους όρους αυτούς προσεκτικά, διότι καθορίζουν αυτό που περιμένετε από εμάς και από την άλλη πλευρά αυτό που περιμένουμε εμείς από εσάς. Με την πρόσβαση σε κάθε περιοχή του StrawberryNET.Com, οι χρήστες ( "χρήστες") συμφωνούν να δεσμευτούν νομικά, αποδεχόμενοι εξ ολοκλήρου τους ακόλουθους όρους.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Παρακαλώ διαβάστε την Ανακοίνωση μας, σχετικά με την Προστασία των προσωπικών στοιχείων, η οποία καθορίζει την κάθε επίσκεψη των σελίδων StrawberryNET.Com και η οποία εξηγεί τους όρους οι οποίοι διέπουν τη συνεργασία μας.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όταν επισκέπτεστε τον τόπο Strawberry-NET.Com ή μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Με αυτό τον τρόπο επικοινωνίας, μας δίνετε την συγκατάθεσή σας ότι μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας με τον ίδιο τρόπο. Εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με το e-mail ή με ανακοινώσεις σε αυτές τις σελίδες. Με το γεγονός αυτό, δηλαδή της επικοινωνίας μαζί μας ηλεκτρονικά, συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε σε ηλεκτρονική μορφή ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση και ότι αυτή η ηλεκτρονική επικοινωνία ισοδυναμεί με την γραπτή επικοινωνία.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο διαδικτυακός τόπος Strawberry Net κατοχυρώνει όλα τα πνευματικά δικαιώματα στο σχετικό περιεχόμενο αυτών των σελίδων. Όλα τα συμπεριλαμβανόμενα σε αυτό τον τόπο, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλιπ, ψηφιακές λήψεις, συλλογές στοιχείων και λογισμικό, είναι ιδιοκτησία του τόπου StrawberryNET.Com ή των κατόχων του και προστατεύονται από διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η σύνταξη όλων των StrawberryNet συναφούς περιεχομένου σε αυτές τις σελίδες, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία των StrawberryNET.Com και προστατεύονται από διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται σε αυτές τις σελίδες είναι ιδιοκτησία της StrawberryNET.Com ή των προμηθευτών λογισμικού και προστατεύονται από διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.


ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το εμπορικό σήμα του StrawberryNET.Com και άλλα εμπορικά σήματα StrawberryNET στις σελίδες μας, είναι εμπορικά σήματα της StrawberryNET.Com ή των θυγατρικών της εταιριών. Όλα τα γραφικά StrawberryNET.Com, λογότυπα, επικεφαλίδες των σελίδων, εικονίδια, γραπτά κείμενα και ονόματα των υπηρεσιών της ανήκουν στα εμπορικά σήματα της StrawberryNET. com ή στις θυγατρικές της εταιρίες. Το StrawberryNET.Com είναι εμπορικό σήμα και το περιεχόμενο και η οπτική εμφάνιση των σελίδων είναι η περιουσία της StrawberryNET. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν σχετικά με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν είναι της StrawberryNET.Com. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο που πιθανόν θα μπορούσε να προκαλέσει αμφιβολίες στους πελάτες, ή θα μπορούσε ακόμη να προκαλέσει με οποιοδήποτε τρόπο την υποτίμηση και την δυσφήμηση της εταιρίας StrawberryNET.Com.

Οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα, ονομασίες εταιρειών, ονόμασίες των προϊόντων, και / ή τα λογότυπα σʼ αυτές τις σελίδες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των σημάτων, τα οποία σχετίζονται με οποιαδήποτε προϊόντα, είναι η ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η StrawberryNET.Com δεν έχει σε ιδιοκτησία κανένα από αυτά τα εμπορικά σήματα και η StrawberryNET.Com δεν προωθεί καμία από αυτές τις εταιρίες, δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις εταιρίες ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν συνδέεται με αυτές τις εταιρείες.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι χρήστες αποδέχονται ρητά, ότι χρησιμοποιούν τις σελίδες της StrawberryNET αποκλειστικά με δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν την ευθύνη πιθανών κινδύνων. Ούτε η StrawberryNET.Com, ούτε οι Συνεργάτες της , οι προϊστάμενοί της, οι διευθυντές της, οι υπάλληλοί της, οι πράκτορες της, οι τρίτες πλευρές υπεύθυνες για το περιεχόμενο των σελίδων, οι έμποροι, οι πάροχοι των υπηρεσιών και του εμπορεύματος, οι χορηγοί εξουσιοδοτημένης εταιρίας και άλλες πλευρές (στο εξής αναφερόμενοι ως "Διαχειριστές") δεν εγγυώνται για την αδιάκοπη και χωρίς λάθη λειτουργία των σελίδων StrawberryNET.Com, δεν είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών στις σελίδες. Οι διαχειριστές δεν λαμβάνουν την υπευθυνότητα για την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την πραγματικότητα των πληροφοριών και δεν εγγυούνται για τις υπηρεσίες ούτε το εμπόρευμα το οποίο παρέχεται δια μέσου της StrawberryNET.Com. H StrawberryNET.Com παρέχει αυτές τις σελίδες με την αρχή "έτσι όπως είναι".Η StrawberryNET.Com δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητά ή σιωπηρά, ως προς τη λειτουργία της ιστοσελίδας, τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά ή τα προϊόντα, που περιλαμβάνονται σε αυτό τον τόπο. Για την πλήρη έκταση που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η StrawberryNET.Com αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η StrawberryNET.Com δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους που απορρέουν από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, ή από οποιαδήποτε προϊόντα που αγοράζονται από αυτό τον διαδικτυακό τόπο, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε άμεση, έμμεση, τυχαία, ή αποβλέπουσα σε τιμωρία, καθώς και επακόλουθες ζημιές. Καμία προφορική συμβουλή ή γραπτές πληροφορίες που έδωσε η StrawberryNET.Com, ή οι θυγατρικές της, ή κάποιος από τους διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, προμηθευτές, ή κάτι παρόμοιο, θα δημιουργήσουν κάποια υποχρέωση εγγύησης ή νομικής υποχρέωσης. Ούτε ο οποιοσδήποτε χρήστης θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ή συμβουλές.

Η StrawberryNET.Com έχει το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε διαφημιζόμενη τιμή πριν από την αποδοχή της παραγγελίας. Όλα τα προϊόντα εξαρτώνται από την διαθεσιμότητά τους και μπορεί να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή. Αν δεν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε την παραγγελία σας, θα σας προσφέρουμε μια εναλλακτική λύση ή θα γίνει προσφορά επιστροφής χρημάτων για το μη διαθέσιμο προϊόν.


Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΣ

Όλοι οι χρήστες δημιουργούν έναν λογαριασμό όταν τοποθετούν μια παραγγελία με την StrawberryNET.com και εγγράφονται αυτόματα στο πρόγραμμα αφοσίωσής μας. Ο λογαριασμός του χρήστη αναγνωρίζεται από την διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για να τοποθετήσει την παραγγελία του. Οι χρήστες πρέπει να μας ενημερώσουν εάν αλλάξουν τη διεύθυνση email τους, για να μπορούμε να μεταφέρουμε την έκπτωση αφοσίωσής τους και τις άλλες σχετικές πληροφορίες στον νέο λογαριασμό τους.

Κάθε κάτοχος του λογαριασμού έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει τον λογαριασμό του, να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του, στις λειτουργίες διαχείρισης, όπως και στο ιστορικό παραγγελιών ή στις κριτικές των προϊόντων. Η πρόσβαση σε αυτά τα χαρακτηριστικά απαιτεί έναν κωδικό πρόσβασης. Είναι ευθύνη του χρήστη να δημιουργήσει έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης, να κρατήσει τον κωδικό του εμπιστευτικό και να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής του, αν πιστεύει ότι έχει αποκαλυφθεί σε τρίτους.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες για τον λογαριασμό του χρήστη και για τη διατήρηση των προσωπικών του πληροφοριών με ακρίβεια.

StrawberryNET.Com does sell children's products, but it sells them to adults, who can purchase with a credit card. If you are under 18, you may use StrawberryNET.Com only with involvement of a parent or guardian.

When placing an order you undertake that all details you provide to us are true and accurate, that you are an authorized user of the credit or debit card used to place your order and that there are sufficient funds to cover the cost of the goods.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα και η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω Ευρωπαϊκής Εταιρίας Απορρόφησης, αυτοί οι όροι, είναι μία συμφωνία μεταξύ υμών και της Payco Ltd. Για κάθε άλλο τύπο αγορών, αυτοί οι όροι είναι μία άμεση συμφωνία μεταξύ υμών και της Strawberry Cosmetics (Services) Ltd


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ

Οι πελάτες μπορούν να υποβάλλουν τη βαθμολογία του προϊόντος και την κριτική στην ιστοσελίδα υπό τον όρο ότι το προϊόν είχε αποσταλεί στην παραγγελία τους και ότι έχουν κάνει εγγραφή για να έχουν πρόσβαση στις δυνατότητες διαχείρισης λογαριασμού του παρόντος δικτυακού τόπου.

Η StrawberryNET.com διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει, να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Οι χρήστες που υποβάλλουν στη StrawberryNET.com το περιεχόμενό τους: αμετάκλητα, μη αποκλειστικά, ατελή και πλήρη υπο-εξουσιοδοτημένα και μεταβιβάσιμα δικαιώματα χρήσης, αντιγραφής, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, διανομής και εμφάνισης του περιεχομένου στην ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε μορφή πολυμέσων.

Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ο μοναδικός δημιουργός, ιδιοκτήτης ή ελεγκτής για όλα τα δικαιώματα για το περιεχόμενο που υποβλήθηκε. Ότι το περιεχόμενο που υποβλήθηκε είναι ακριβές και ότι όλα τα «ηθικά δικαιώματα» σε τέτοιου είδους περιεχόμενο έχουν παραιτηθεί οικειοθελώς.

Επιπλέον, ο χρήστης συμφωνεί να μην υποβάλει οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που είναι γνωστό ότι είναι ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό. Να παραβιάσει πνευματική ιδιοκτησία, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα της δημοσιότητας ή την ιδιωτική ζωή οποιουδήποτε τρίτου. Ότι μπορεί να θεωρηθεί δυσφημιστικό ή απεχθές. Οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο χορηγήθηκε αποζημίωση από οποιονδήποτε τρίτο.

Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει και να κρατήσει τη StrawberryNET.com αβλαβή από όλα τα σχόλια, τις απαιτήσεις και τις αποζημιώσεις που ασκούνται από τρίτους κατά τη StrawberryNET.com που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των περιεχομένων και των υλικών που παρέχονται από το χρήστη.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η εταιρία StrawberryNET.Com και οι συνεργάτες της προσπαθούν να δώσουν όλα τα στοιχεία όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η StrawberryNET.Com όμως δεν εγγυάται ότι οι περιγραφές των προϊόντων ή άλλο περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου είναι ακριβές, πλήρες, αξιόπιστο, ενημερωμένο, ή χωρίς λάθη. Εάν το προϊόν που προσφέρει η StrawberryNET.Com δεν είναι όπως περιγράφεται, ο πελάτης μπορεί να το επιστρέψει, εφόσον φυσικά δεν έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως.


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε και ελέγχεται από την StrawberryNET.Com με την έδρα της στο Χονγκ Κονγκ. Όλες οι νομικές δηλώσεις, ημερομηνίες ή όροι, οι οποίοι διέπονται από τους αναφερόμενους όρους χρήσης υπόκεινται στο Νομικό Δίκαιο του Χονγκ Κονγκ, χωρίς να εφαρμόζονται οι αρχές της σύγκρουσης νόμων. Η StrawberryNET.Com διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις σελίδες, στις δηλώσεις, στις ημερομηνίες, στους όρους και στις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία προηγούμενη δήλωση. Οι χρήστες δεσμεύονται αμετάκλητα και άνευ όρων, ότι στην περίπτωση δικαστικής διαδικασίας, η οποία θα προέρθει από την χρήση των σελίδων αυτών, ή από αγορά πραγματοποιημένη μέσω της StrawberryNET.Com, θα υποβληθούν αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Χονγκ Κονγκ (οι χρήστες συμφωνούν, ότι σε τυχόν διαφορές είναι το Χονγκ Κονγκ το μέρος της δικαιοδοσίας και συμφωνούν ότι δεν θα ξεκινήσουν σχετικές διαφορές, παρά μόνο στα δικαστήρια αυτά), και οι χρήστες παρακάτω συμφωνούν, ότι δεν θα κάνουν ενστάσεις κατά την δικαστική διαδικασία στα δικαστήρια του Χονγκ Κονγκ και παραιτούνται από οποιαδήποτε αντίρρηση για την τοποθέτηση του χώρου και ότι τα δικαστήρια του Χονγκ Κονγκ δεν είναι αρμόδια για τις δικαστικές αποφάσεις.


ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ

Παρακαλώ μελετήστε τους υπόλοιπους όρους χρήσης στις σελίδες μας, που περιέχονται στο Κεφάλαιο Εξυπηρέτηση Πελατών. Αυτοί οι όροι διέπουν επίσης την επίσκεψή σας στην StrawberryNET.Com. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στις σελίδες μας, στους Κανόνες και στους Όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή. Εάν οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες τερματιστεί, σταματήσει να ισχύει, ή θεωρείται άκυρη λόγω απρόβλεπτης συνθήκης, η προϋπόθεση αυτή πρέπει να θεωρηθεί ξεχωριστή και λειτουργικά στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, αυτό το γεγονός δεν θίγει το κύρος και τη δυνατότητα εκτέλεσης των όποιων υπόλοιπων συνθηκών.


ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη ή ανακρίβειες στις σελίδες μας. Οι πληροφορίες, οι τιμές και οι εκπτώσεις που αναφέρονται εδώ, υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


StrawberryNET

Διαχειριστές:-

Strawberry Cosmetics (USA) Ltd. Strawberry Cosmetics (China) Ltd. Strawberry Cosmetics (Australasia) Ltd. Strawberry Cosmetics (Europe) Ltd. Strawberry Cosmetics (Japan) Ltd. Strawberry Cosmetics (International) Ltd. Strawberry Cosmetics (Korea) Ltd. Strawberry Ltd. Payco Ltd. Strawberry Cosmetics (Services) Ltd

All the above companies are based in Hong Kong with address and customer services contact as below:

Διεύθυνση

Strawberry Fields,
No.4, A Kung Ngam Village Road,
Shau Kei Wan,
Χονγκ Κονγκ

Τηλ.: 852-2591-0300
Φαξ: 852-2811-5138
E-mail : info@StrawberryNET.com

Επάνω Μέρος της Σελίδας
ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Χρήση της Ιστοσελίδας
Συνεργαστείτε Μαζί Μας
Πληροφορίες για την Εταιρεία
Νομικές Πληροφορίες