Προσθήκη Στα Αγαπημένα

Προβολή Μενού

Πως να τοποθετήσετε την σελίδα StrawberryNET.com στους σελιδοδείκτες σας.

Α. Internet Explorer

Από το μενού Αγαπημένα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στα Αγαπημένα. Με την ενέργεια αυτή, αποθηκεύετε οποιαδήποτε τρέχουσα σελίδα έχετε ανοικτή στους σελιδοδείκτες σας.

Β. Firefox

Πατάτε Control + D (ή ⌘D για υπολογιστή Mac) για να προσθέσετε την σελίδα στα αγαπημένα στο πρόγραμμα περιήγησης του Firefox. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το όνομα του σελιδοδείχτη και να πατήσετε "τέλος", μόλις ολοκληρώσετε.

Γ. Netscape

Πηγαίνετε στο μενού με τους σελιδοδείκτες και επιλέγετε "Προσθήκη στα Αγαπημένα" απο τις επιλογές που εμφανίζονται προς τα κάτω.

Δ. Chrome

Ο πιο εύκολος τρόπος για να δημιουργήσεις σελιδοδείχτη είναι να πατήσεις το αστεράκι που βρίσκεται στο δεξιό άκρο του πλαισίου αναζήτησης. Μπορείς επίσης να πατήσεις control+D στο PC ή ⌘D για τον υπολογιστή Mac.

Ε. Opera

Σύρετε την εικόνα της ιστοσελίδας από το πλαίσιο των διευθύνσεων στην λίστα των Σελιδοδεικτών ή πατήστε control+D στο PC σου(⌘D για τον υπολογιστή Mac).

Ζ. Safari

Κάντε κλικ στην επιλογή "Αγαπημένα" στο πάνω μέρος του προγράμματος περιήγησης και επιλέξτε "Προσθήκη στα Αγαπημένα".

Επάνω Μέρος της Σελίδας