Şərtlər və Qaydalar

Menyunu Göstər

İstifadə Şərtləri və Hüquqi Məlumatlar

StrawberryNET.Com-a Xoş Gəlmişsiniz.

StrawberryNET.Com (Strawberry Cosmetics (Services) Ltd) və şərikləri aşağıdakı şərtlər altında sizə xidmət edir. Əgər StrawberryNET.Com-dan alver edir və ya baş çəkirsinizsə, bu şərtləri qəbul etmiş hesab edilirsiniz. Xahiş edirik, şərtləri diqqətlə oxuyun. Sizdən gözlədiyimiz və sizin bizdən gözlədikləriniz çox açıq şəkildə izah edilmişdir. StrawberryNET.Com-un hər hansı bir səhifəsinə girməklə, istifadəçilər aşağıda göstərilən şərtləri qəbul etmiş hesab edilir.


MƏXFİLİK

Xahiş edirik, StrawberryNET.Com-da ziyarət və alverinizdə sizi yönləndirəcək Məxfilik Məlumatları , bölməmizi oxuyun.


ELEKTRON ÜNSİYYƏT

StrawberryNET.Com-a girdiyinizdə və ya bizə elektron poçt göndərdiyinizdə bizlə elektron əlaqə qurmuş olursunuz. Bizdən elektron məlumat almanıza icazə veririk. Sizlə bu saytdan elektron poçt və ya poçt kanalı ilə əlaqə quracağıq. Sizi təmin etdiyimiz bütün elektron razılaşmaların, məlumatlandırmaların, izahat və digər əlaqələrin təmin edici və yazılı əlaqə kimi qanuni olduğunu qəbul edirsiniz.


MÜƏLLİF HÜQUQLARI

Bu saytdakı bütün StrawberryNet ilə əlaqəli yazılar, qrafiklər,loqolar, düymələr, ikonalar, şəkillər, video kliplər, rəqəmsal yükləmələr,məlumat daşıyıcıları, proqramlar və buna bənzər izahatlar StrawberryNet-in mülkiyyətindədir və ya onun istehsalçılarının məzmunudur və beynəlxalq müəlliflik hüququna əsasən, qorunur. Bu saytdakı bütün StrawberryNet ilə əlaqədar məzmunlar StrawberryNet.com-un xüsusi mülkiyyətində olub beynəlxalq müəlliflik hüququna əsasən, qorunur. Bu saytda istifadə edilən bütün proqramlar StrawberryNet.com-un və ya onun istehsalçılarının xüsusi mülkiyyətində olub beynəlxalq müəlliflik hüququna əsasən, qorunur.


TİCARƏT NİŞANI

Bu saytda göstərilən StrawberryNET.Com və digər StrawberryNET-lə əlaqədar markalar StrawberryNET.Comvə ya onun agentliklərinin markasıdır və digər StrawberryNET.Com qrafikləri, loqoları, səhifə başlığı, düymə, ikona, skriptlər və xidmət adları ticarət markasıdır və StrawberryNET.Com və onun agentliklərinin ticari imkanıdır. StrawberryNET.Com-un ticarət markaları və ticari imkanları heç bir halda, StrawberryNET.Com-a aid olmayan məhsul və ya xidmət üçün istifadə edilə bilməz, StrawberryNET.Com müştəriləri arasında qarışıqlıq yaradacaq və ya şübhə oyandıracaq hər hansı bir hal heç bir şəkildə qəbul edilə bilməz.

Bu veb sayt üçün hazırlanan digər ticarət markaları, şirkət adları, məhsul adları, və/və ya loqolar və bunlarla əlaqədar məhsullar onların fərdi sahiblərinə aiddir. StrawberryNET.Com bu markaların heç birinin sahibi olduğunu iddia edə bilməz və StrawberryNET.Com bu şirkətlərlə əlaqədar, təsdiqlənmiş və ya şirkətlərlə hər hansı bir əməkdaşlıq şəraitində deyildir.


MƏSULİYYƏT HÜDUDLARI VƏ HÜQUQİ İMTİNALAR

StrawberryNET.Com-dan istifadə etmək tamamilə istifadəçinin öz təşəbbüsüdür. StrawberryNET.Com, və ya onun şərikləri, məmurları, idarəçiləri, işçiləri, agentlikləri, üçüncü tərəf məzmun təminediciləri, satış firmaları və buna bənzər əlaqəli olduğu heç bir şəxs və ya qurum StrawberryNET.Com-un dayandırılmaz və xətasız olduğuna zəmanət verə bilməz və ya StrawberryNET.Com vasitəsilə təqdim edilən satıcı, xidmət, məzmun və digərlərinin həqiqi və etibarlılığından birbaşa məsul tutula bilməz. Bu sayt StrawberryNET.Com-un "olduğu kimi", "göründüyü kimi" anlayışına əsaslanır. StrawberryNET.Com bu saytın administratoru olaraq, sayt içində məlumat, məzmun, vəsait və ya məhsullarında hər hansı bir məhsul və ya xidmətin nümayəndəliyini etməz və ya zəmanətini verməz, nəzərdə tutmaz, bəhs etməz. StrawberryNET.Com qanunların imkan verdiyi ölçüdə, bütün zəmanətləri, tətbiqləri və ya lazım olduqca da, sərhədsiz bir şəkildə, satıcı zəmanətini və hər hansı bir məqsəd daxilində hərəkət etməyi qəbul etməz. StrawberryNET.Com bu saytın istifadəsindən ötrü və ya bu saytdan alınan hər hansı bir məhsuldan, və ya meydana gələn zərərdən ötrü, bilvasitə, bilavasitə, bilmədən məsul tutula bilməz. StrawberryNET.Com, onun şərikləri, ofis işçiləri, direktorları, işçiləri, agentlikləri, təminatçıları və digərləri qanuni öhdəçilik və ya zəmanət yaradacaq nə yazılı, nə də şifahi məlumat verə bilməz, istifadəçilər bu və bənzəri hər hansı məlumat və tövsiyəyə bel bağlaya bilməz.

StrawberryNET.Com sifariş qəbulundan əvvəl elan etdiyi qiyməti dəyişdirməhüququnu saxlayır. Bütün məshullar anbarlarda məhdud saydadır və istənildiyində geri alına bilər. Əgər sifarişinizi ödəyə bilməzsək, sizə bir başqa alternativ məhsul təqdim edilir və ya olmayan məhsul üçün pulunuz geri qaytarılır.


HESABINIZ

Bütün istifadəçilər StrawberryNET.com saytında sifariş edərkən hesab yaradırlar və avtomatik olaraq bizim sadiqlik proqramı siyahımıza daxil edilirlər. İstifadəçinin hesabı ilk sifariş edərkən istifadə etdiyi e-poçt ünvanı ilə tanınır. İstifadəçinin e-poçt ünvanı dəyişərsə bizə bildirməlidir ki, onun sadiqlik endirimi qeydlərini və uyğun məlumatları yeni hesaba köçürə bilək.

Hər hesab sahibinin öz hesabını idarə etmək, yəni sifariş tarixlərini yoxlamaq və ya məhsullar haqqında rəylərin yazılması üçün hesabını qeydiyyatdan keçirmək hüququ vardır. Bu funksiyaya daxil olmaq üçün şifrə tələb olunur. Güclü şifrə yaradılması, şifrənin gizli saxlanılması və üçüncü tərəf şifrəni aşkar edərsə şifrənin dəyişdirilməsi məsuliyyəti istifadəçiyə məxsusdur.

İstifadəçi öz hesabındakı bütün fəaliyyətinə və şəxsi məlumatlarının düzgün yerləşdirilməsinə görə cavabdehdir.

StrawberryNET.Com does sell children's products, but it sells them to adults, who can purchase with a credit card. If you are under 18, you may use StrawberryNET.Com only with involvement of a parent or guardian.

When placing an order you undertake that all details you provide to us are true and accurate, that you are an authorized user of the credit or debit card used to place your order and that there are sufficient funds to cover the cost of the goods.

Nəticədə siz kredit kartı ilə ödəməyə qərar verirsiniz və ödəniş Avropa Kredit Kart Ödənişləri Vasitəçisi ilə həyata keçiriləcəkdir, bu Payco Ltd. və sizin aranızdakı müqavilənin şərtləridir. Digər alış-veriş növləri üçün isə bu şərtlər Strawberry Kosmetika (Xidmətlər) Ltd. ilə sizin aranızdakı müqavilənin şərtləridir və məhsullar və ya xidmətlər birbaşa Strawberry Kosmetika (Xidmətlər) Ltd. tərəfindən həyata keçiriləcəkdir.


REYTİNQ VƏ RƏYLƏR

Əgər bu vebsaytda hesabı idarə etmək üüçn qeydiyyatdan keçmişlərsə və bir sifariş etmişlərsə müştərilərin saytda təqdim etmək üçün məhsulu bəyənmək və öz rəylərini yazmaq hüququ var.

StrawberryNET.com istənilən rəyi ləğv etmək, yazmaq və silmək hüququnu bizim mülahizəmizə verilməsi hüququnu qoruyub saxlayır.

Mətn yerləşdirən istifadəçilər StrawberryNET.com saytına: istənilən mediya formatında bütün dünyaya bu tip mətnlərin yayılması və təqdim olunması, kreativ işlərin görülməsi, tərcüməsi, çap olunması, mənimsənilməsi, nüsxəsinin çıxarılması və istifadəsi üçün dəyişməz, qeyri-ekskülziv, qonorarsız və tam sub-lisenziyalı və ötürülən hüquq verir.

İstifadəçi təqdim etdiyi mətnin bütün hüquqlarına malikdir, mətnin yeganə müəllifidir və sahibidir. Həmçinin yazdığı mətinin düzgünlüyünü ifadə edir və bütün "mənəvi hüquqları" könüllü olaraq öhdəsinə götürür.

Bundan əlavə istifadəçi saxta, qeyri-dəqiq və ya yanlış olan hər hansı məlumatın, üçüncü tərəfin müəlliflik hüququnu, patentini, ticarət markasını, ticarət sirrlərini və ya digər əmlak hüquqları və ya məxfilik və ya reklam hüquqlarını pozan, böhtan, şayiə, nifrət xarakterli hesab olunan, hər hansı üçüncü tərəfdən kompensasiya verilən mətnlərin yazılmaması ilə razılaşır.

Istifadəçi tərəfindən yazılmış mətnlər və materiallar nəticəsində StrawberryNET.com saytına qarşı üçüncü tərəfin vurduğu bütün zərərlərdən, tələblərdən və iddialardan StrawberryNET.com saytının qorunması və əvəzinin ödənilməsi ilə istifadəçi razılaşır.


MƏHSULUN TƏSVİRİ

StrawberryNET.Com və şərikləri mümkün olduğu qədər ehtiyatlı olmağa çalışır.Bununla yanaşı, StrawberryNET.Com məhsul təsviri və digər məzmunların tam həqiqiliyini, aktuallığını və xətasız olmasına zəmanət verə bilməz. Əgər StrawberryNET.Com-da satılan bir məhsul saytda təsvir edildiyi kimi çıxmazsa, istifadə etmədən məhsulu geri qaytarmalısınız.


QANUNİ TƏTBİQLƏR

Bu sayt Hong Kongda StrawberryNET.Com tərəfindən yaradılmış və idarə edilmişdir. Bu səbəbdən, bütün şərtlər və hallar, qanunlara uyğun şəkildə, Hong Kong qanunlarına görə idarə ediləcəkdir. StrawberryNET.Com saytındakı bütün qəbulları, şərtləri və halları istədiyi zaman dəyişdirmə haqqını qoruyub saxlayır. İstifadəçilər, StrawberryNET.Com-dan alış və ya istifadə nəticəsində yarana biləcək hər hansı vəziyyətdə qeyd-şərtsiz və dəyişməz bir şəkildə Hong Kong məhkəmələrinin səlahiyyətli olduğu və bu məhkəmələrdən başqa, iddia qaldıra bilməyəcəklərini qəbul edirlər. İstifadəçi bu məqsədlə StrawberryNET.Com-dan edilən alver səbəbiylə, və ya istifadə nəticəsində meydana gələ bilən hər hansı iddiada Hong Kong məhkəmələrinin fərdə aid, fərdə məxsus xüsusi mühakimə etmə səlahiyyətinə tabe olmağa qeyd-şərtsiz razılaşır (və bu məhkəmələrdən savayı, onunla bağlı heç bir iddia qaldırmayacağını qəbul edir), bu cür iddialarda Hong Kong məhkəmələrinin görüş yeri olmasına etiraz edə bilməz və heç bir Hong Kong məhkəməsində bu cür iddianın əlverişli olmadığını hər hansı bir şəkildə tələb etməməyi qəbul edir.


SAYT QAYDALARI, DƏYİŞİKLİKLƏR, VƏ MÜQAVİLƏNİN BÖLÜNMƏSİ

Xahiş edirik, saytımızda göstərilən müştəri xidmətləri altındakı digər qaydalarımızı gözdən keçirin. Bu qaydalar da StrawberryNET.Com ziyarətinizdə sizi yönləndirəcəkdir. Saytımızı, qaydalarımızı və bu şərtləri istədiyimiz zaman dəyişdirmə hüququmuzu qoruyub saxlayırıq. Əgər bu qaydalardan hər hansı biri etibarsız, qüvvədə olmayan və ya hər hansı bir səbəbdən tətbiq edilə bilməz hala düşərsə, bu şərtlər icazə verilən qanunlara görə bölünə və yaxşılaşdırıla bilər və digər şərtlərin etibarlılığına və sanksiyasına təsir göstərməz.


SƏHVLƏR VƏ QƏSDLİ OLMAYAN ISTİSNALAR

Bu veb saytında meydana gələn hər hansı bir nəşr xətasınavə ya görülə bilən bir qüsura görə məsuliyyət daşımırıq. Məlumatlar, qiymətlər və endirimlər burada nümayiş edildiyi kimidir və məlumat vermədən dəyişdirilə bilər.


StrawberryNET

İdarə olunmuşdur:-

Strawberry Cosmetics (ABŞ) MMC Strawberry Cosmetics (Çin) MMC Strawberry Cosmetics (Avstraliya) MMC Strawberry Cosmetics (Avropa) MMC Strawberry Cosmetics (Yaponiya) MMC Strawberry Cosmetics (Beynəlxalq) MMC Strawberry Cosmetics (Koreya) MMC Strawberry MMC Payco Ltd. Strawberry Cosmetics (Services) Ltd

All the above companies are based in Hong Kong with address and customer services contact as below:

Ünvan

Strawberry Fields,
No.4, A Kung Ngam Village Road,
Shau Kei Wan,
Hong Kong.

Tel No. : 852-2591-0300
Fax No. : 852-2811-5138
E-mail : info@StrawberryNET.com

Yuxarı Qayıt
SİFARİŞ ÜÇÜN KÖMƏK
İstifadə Qaydaları
Bizimlə Əməkdaşlıq
Şirkət Haqqında
Qanuni